Võõrisikunimed alluvad eesti keeles harilikult ainult vältemuutusele, mitte pikkuse muutusele. Seetõttu on nimetavas ff-iga lõppevatel võõrisikunimedel ka omastavas kaks f-i. Sama põhimõtet on rakendatud eestlaste ff-lõpuliste isikunimede käänamisel. Näiteks

  • perekonnanimed Beckendorff : Beckendorffi : Beckendorffi, Gutslaff : Gutslaffi : Gutslaffi, Middendorff : Middendorffi : Middendorffi, Mikoff : Mikoffi : Mikoffi, Neff : Neffi : Neffi, Reindorff : Reindorffi : Reindorffi, Siff : Siffi : Siffi, Smirnoff : Smirnoffi : Smirnoffi;
  • eesnimed Cliff : Cliffi : Cliffi, Jeff : Jeffi : Jeffi;
  • esinejanimed Griff : Griffi : Griffi (Sarah Faith Griffiths), Iff : Iffi : Iffi (Ivo Linna).

Kui tegemist on eestlase nimega, mis pole otseselt võõrkeelne, siis on kasutusel ka võõrsõnadele omane käänamisviis, kus omastavas käändes on üks f. Näiteks Iff : Ifi (nagu šeff : šefi).

Vt lähemalt „Võõrnimede käänamine“.

Anna tagasisidet