Koma on tavaks lisada, kui sidesõnaga nagu või kui algavas (kõrval)lauses on tegusõna. Näiteks Ta vaatas mind, nagu oleksin võõras, Kui käed külmetavad, pane kindad kätte.

Koma ei ole tavaks lisada, kui sidesõnaga nagu või kui ei alga (kõrval)lause ehk tegusõna puudub. Näiteks Ta vaatas mind nagu võõrast, Käed on külmad kui jää.

Vt lähemalt „Koma“ (sh erandite kohta märkused 1–3).

Anna tagasisidet