EKI teatmiku õigekirjaosa valmis 2019. a ja ilmus „Eesti õigekeelsuskäsiraamatu“ pealkirja all aadressil https://keeleabi.eki.ee/viki/. Valminud osa tähtsaim sisu on Emakeele Seltsi keeletoimkonna heaks kiidetud õigekirjareeglistik.

Õigekirjaosa oli koostatud WikiMedia platvormil ega olnud tehniliselt kuigi jätkusuutlik. 2021. aastal jätkati koostamist WordPressi tarkvara kasutades, kuid õigekirjaosa integreeritakse sellega esimesel võimalusel.

Teatmiku koostatav osa käsitleb muid teemasid peale õigekirja, tehes seda veidi teisel moel. Eeskujuks on olnud Soome Kodumaiste Keelte Keskuse „Kielitoimiston ohjepankki“.

Seos EKI ühendsõnastiku, Keelenõuvaka, „Ametniku soovitussõnastiku“ jm allikatega

EKI ühendsõnastik (Sõnaveebis) on eesti keele mahukaim sõnakogu, kuhu oleme koondanud mitmest EKI tänapäeva keele sõnastikust pärit info. Ühendsõnastikku täiendame pidevalt: kõik uued sõnad ja tähendused lisame siia. Rubriigis „ÕS soovitab“ esitame soovitusi ja selgitusi hea keelekasutuse suunamiseks. Soovitusele on üldjuhul lisatud ka põhjendused, vahel koos lingiga EKI teatmiku vastava teema juurde. EKI ühendsõnastiku osana valmib ka järgmine õigekeelsussõnaraamat ÕS.
Tähelepanu! Kirjakeele normi alus kuni uue ÕSi ilmumiseni on ÕS 2018.

Keelenõuvakka oleme ümber kujundamas eeskätt vastusteks korduma kippuvatele küsimustele. Siin on keeleinfo, mida ei leia EKI ühendsõnastikust või oskussõnastikest Sõnaveebis. Siit leiab lühikesed selgitused koos näidete ja viidetega EKI teatmiku või muude allikate juurde. Senise Keelenõuvaka arhiveerime.

„Ametniku soovitussõnastik“ käsitleb peamiselt ühte allkeelt, ameti- ehk halduskeelt, kuid on osaliselt vananenud. Seal antud soovitused vaadatakse üle ning lisatakse siinsesse EKI teatmikku (lühiartiklina) või EKI ühendsõnastikku (ÕSi selgitusena).

Keelenõuande avalehel on ka muid allikaid. Iga kuu avaldatavad keelenõuanded käsitlevad parasjagu aktuaalseid teemasid ja neid ei uuendata. Niisamuti võivad omal ajal avaldatud keelenõuandekogumikud olla tükati juba vananenud. Neist mõlemast valitakse välja praegugi sobivad soovitused ja töötatakse need EKI teatmiku jaoks ümber.

E-keelenõu on 2013. a välja arendatud ühispäring keeleinfot sisaldavatest allikatest, mida tehniliselt ega sisuliselt enam ei uuendata, vananevad ka allikad ise. Hoiame seda teenust käigus niikaua, kuni saame millegi võrdväärse või paremaga asendada.

EKI teatmiku valmimine

EKI teatmik areneb pidevalt: ühest otsast seda täiendatakse, teisest otsast parandatakse ja võib-olla kolmandast kohast heidetakse kõrvale. Kasutajale pakub see võimaluse saada pidevalt ajakohast teavet. Järge selles, mis on valmis, mis teoksil, aitab pidada uute artiklite loend.

Soovime, et läbitöötatud teemad jõuaksid kiiresti kasutajateni, seepärast avaldame ka koostamisel olevaid artikleid. Nii saab EKI teatmiku täiendamist lähedalt jälgida, kaasa mõtelda ja rääkida, näha eri lahenduste puudusi ja voorusi.

Kuidas anda oma panus

Kaasa rääkida EKI teatmiku koostamises saab kahel moel.

Tagasisidet saab anda keelenõuande meilivormi vahendusel. Nii saab pakkuda ka uusi teemasid, mis käsitlemist vajaksid.

Saab ka helistada keelenõuandetelefonil 631 3731 (E–R kl 9–13).