Viimati loodud artiklid

Ie: indoeuroopa keelkond 3 (IeP–IeY)

26. november 2022

Süstemaatiline register. Sh armeenia, bulgaaria, hispaania, itaalia, kreeka, poola, prantsuse, pärsia, rumeenia, serbia, tšehhi ja vene keel.


Viimati täiendatud artiklid

Vene nimed

Kirjutus ja hääldus, isikunimed ja kohanimed.

Sihitise sissejuhatus

Sihitis on lauseliige, mis näitab, kellele või millele tegevus on suunatud. Sihitis saab olla osastavas, omastavas või nimetavas käändes. Sihitise peatükk annab näpunäiteid õige käände valikuks.

Mis on norm

Sõna norm on mitmetähenduslik ja tähistab keelevaldkonnas vähemalt kaht asja: 1) objektiivset normi ehk üldist keelekasutust ja 2) normingut ehk teadlikult kehtestatud normi.

Saksa nimed

Kirjutus ja hääldus, isikunimed ja kohanimed (Austria, Saksamaa, Šveits).