Selge sõnumi auhinna statuut

I AUHINNA EESMÄRK JA SISU

 1. Selge sõnumi auhinna eesmärk on teadvustada Eestis selge ühiskondliku suhtluse väärtust ning tunnustada neid organisatsioone, kes edastavad avalikkusele oma sõnumit kõige selgemalt.
 2. Auhind antakse sõnumile, millest kasutaja leiab kiiresti talle vajaliku info, saab sellest aru ja oskab selle põhjal tegutseda. 
 3. Auhinnale võivad kandideerida kõigi Eesti Vabariigi avaõiguslike ja riigiasutuste, vabaühenduste, eraettevõtete ning eraisikute loodud kirjalikud ja suulised tarbetekstid, tarbepildid, tarbetekstid koos tarbepildiga ning organisatsioonid või asutused tervikuna ja eraisikud.

II AUHINNAKATEGOORIAD

 1. Selge sõnumi auhind on tunnustus, mida antakse välja neljas kategoorias:

4.1. parim selge sõnumiga tarbetekst (elektrooniliselt või paberil) – näiteks kliendikiri, kasutusjuhend, leping, raadiosaade, avalik dokument, artikkel, käsiraamat;

4.2. parim selge sõnumiga tarbepilt (võib sisaldada vähesel määral teksti, kuid sõnum väljendub eelkõige pildis) – näiteks suunav märk, piltjuhis, plakat, transpordiskeem, majajuht, reklaamikampaania;

4.3. parim selge sõnumiga tarbetekst koos tarbepildiga – näiteks veebileht, telesaade, reklaam, õppevideo;

4.4. parim selge sõnumi edendaja – selle auhinnaga tunnustatakse organisatsiooni, asutust või eraisikut silmapaistva ja tulemusliku töö eest selge ühiskondliku suhtluse edendamisel, milleks võib olla asutuse läbivalt selge sõnumiga mainekujundus või selge ühiskondliku suhtluse eesmärgil tehtud teavituskampaania.

 1. Igas kategoorias võib auhinnale esitada nii eraldi töö kui ka osa suuremast tervikust, näiteks reklaamikampaania puhul ühe plakati. Mahukama töö puhul tuleb kandideeriv osa hindajate jaoks selgelt ära näidata, aga esitada võib terviktöö.

Sobivatesse kategooriatesse jagab võistlustööd žürii.

III VÕISTLUSTÖÖDE ESITAMINE

 1. Võistlustöid saab esitada veebilehel eki.ee/selgesõnum asuva vormi kaudu. Tööde esitamise aeg antakse teada veebilehtede eki.ee/selgesõnum ja eki.ee, Eesti Keele Instituudi sotsiaalmeediakanalite ja ajakirjanduse kaudu.
 2. Võistlustöid võivad esitada kõik üksikisikud, avaõiguslikud ja riigiasutused, vabaühendused ning eraettevõtted. Esitada võib oma või kellegi teise loodud töö.
 3. Korraldajatel ja žürii liikmetel on samuti õigus võistlustöid esitada.
 4. Võistlustöö esitaja kirjeldab saadetud tööd ja põhjendab, milles väljendub töö selge ühiskondlik sõnum (vt p 2). Põhjenduse pikkus on kuni 1800 tähemärki koos tühikutega.
 5. Võistlusele võib esitada nii teksti-, pildi- kui ka videofaili. Võistlustöö mahu ülempiir ja tingimused:

10.1. tarbetekst: üks fail;

10.2. visuaal: kuni kolm faili;

10.3. tarbetekst koos visuaaliga: kuni kolm faili;

10.4. kui võistlustööks on veebileht, rakendus vms, peab see olema avalik. Esitada tuleb selle aadress või link ja kuni kolm ekraanitõmmist JPG- või PNG-vormingus.

 1. Sõltumata kategooriast lisab võistlustöö esitaja järgmised andmed:

11.1. oma nimi ja asutuse esindamise korral ka selle nimi;

11.2. oma kontaktandmed;

11.3. kui on võimalik välja selgitada, siis ka võistlustöö autori(te) ja tellija kontaktandmed (kui autor ja tellija ei ole sama) ning kinnitus autori või tellija nõusoleku kohta võistlustöö esitamiseks.

IV VÕISTLUSTÖÖDE HINDAMINE

 1. Võistlustöid hindab žürii, kuhu kuuluvad keele-, kommunikatsiooni- ja disainispetsialistid.
 2. Žürii kontrollib, kas esitatud võistlustööd vastavad võistluse statuudile.
 3. Võistlustöid hinnatakse kümnepallisüsteemis. Auhinna saab oma kategoorias kõrgeima hinde saanud võistlustöö. Võrdse hinde korral tehakse lisahääletus.
 4. Kui võistlusele esitatakse žürii liikmega seotud töö, siis see liige selle töö hindamises ei osale.

V TULEMUSTE VÄLJAKUULUTAMINE JA TUTVUSTAMINE

 1. Võidutööd kuulutatakse välja 28. oktoobril, auhinnad antakse kätte tänuüritusel.
 2. Võitjate tööd avalikustatakse veebilehtedel eki.ee ja eki.ee/selgesõnum ning Eesti Keele Instituudi sotsiaalmeediakanalites.
 3. Võidutööde autoritel ja tellijatel on õigus kasutada selge sõnumi digimärgist oma infokandjatel.

Võistlust korraldavad Eesti Keele Instituut, Turundajate Liit, Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit, Eesti Keeletoimetajate Liit ja Euroopa Komisjoni Eesti esindus.