Tulemused 2020

Parim selge sõnumiga tarbetekst

Eesti inimarengu aruanne 2019/2020

Ära märgiti Akkadiani kriisikommunikatsiooni abimaterjalid ettevõtetele ja Tele2 teenuste kasutamise üldtingimused.


Parim selge sõnumiga tarbepilt

Kampaania „Meri algab siit“

Ära märgiti kuhuviia.ee meeskonna loodud jäätmete liigiti kogumise pildikeel.


Parim selge sõnumiga tarbetekst koos tarbepildiga

Telesaade „Maailma kõige targem rahvas“

Ära märgiti veebilehed hiv.ee ja puugiinfo.ee ning Sotsiaalkindlustusameti perehüvitiste e-teenus.


Aasta selge sõnumi edendaja

Statistikaamet

Ära märgiti Riigi Infosüsteemi Amet, disainibüroo Velvet ja Häirekeskus.


Eriauhind

Irja Lutsar ja Arkadi Popov