Korraldajad 2013

Katre Kasemets, projektijuht, Eesti Keele Instituut

Mari-Liis Lill, päevajuht

Katrin Hallik, Eesti Keele Instituut

Maris Jõks, Eesti Keeletoimetajate Liit

Rita Niineste, Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Egle Pullerits, Eesti Keeletoimetajate Liit

Kristel Ress, Eesti Keeletoimetajate Liit