Tulemused 2017

Parim selge sõnumiga tarbetekst

Juhani Püttsepa raamat „Mina olen enda oma“

Ära märgiti tõlk Ülle Leisi arvamusartiklid Postimehes ja diplomaat Matti Maasika ajaveebi „Gondori kroonika“.


Parim selge sõnumiga tarbepilt

Tervise Arengu Instituudi tegelik toidupüramiid

Ära märgiti Urmas Nemvaltsi karikatuurid Postimehes ja diplomaat Jüri Trei Eesti 100 aasta juubeliks koostatud kaart „Eesti autonoomia sündis Peterburis“.


Parim selge sõnumiga tarbetekst koos tarbepildiga

Eesti ELi Nõukogu eesistumise videod

Ära märgiti Eesti inimarengu aruanne 2016/2017 „Eesti rändeajastul“, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse teenuseid tutvustavad skeemid, ETV saatesari „Meie Eestid“, OSKA tööjõu- ja oskuste tuleviku-uuringute lühiaruanded ning Tartu Ülikooli e-kursus „Õiguse alused”.


Aasta selge sõnumi edendaja

Päästeamet

Ära märgiti SEB Pank, ETV2 vestlussaade „Plekktrumm“ ja ERRi raadioajakirjanik Kaja Kärner.