Oodatakse töid selge sõnumi auhinna võistlusele. Pressiteade 04.09.2018

Kuni 30. septembrini saab aadressil selgesonum.ee esitada kandidaate selge sõnumi auhinna võistlusele. Juba viiendat aastat tunnustatakse Eestis selge sõnumi auhinnaga neid ettevõtteid ja organisatsioone, kelle avalik info on selge ja arusaadav ning lähtub eelkõige kasutaja vajadustest.

Selge sõnumi auhinna patroon õiguskantsler Ülle Madise on öelnud, et kui inimene saab oma küsimusele riigiasutusest kantseliitliku arusaamatu vastuse, ei tekita see mitte aukartust, vaid pigem pettumust ja pahameelt ning mõjub ülbelt ja kahandab riigi usaldusväärsust.

Võistlusega kutsutakse märkama kodulehti, videoid, käsiraamatuid, artikleid, saateid, plakateid ja muid infosõnumeid, mis on sisult ja vormilt selged ning mida on kerge kasutada.

2017. aastal pälvisid selge sõnumi auhinna Juhani Püttsepa raamat „Mina olen enda oma“, Tervise Arengu Instituudi tegelik toidupüramiid, Eesti ELi Nõukogu eesistumise videod ning Päästeameti tegevus.

Tänavuse võistluse korraldab Eesti Keele Instituudi, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse, Tartu Ülikooli, Eesti Keeletoimetajate Liidu, Riigikontrolli, Eesti Kujundusgraafikute Liidu, E-riigi Akadeemia ja OÜ Spurt esindajatest koosnev töörühm.