Selge keele koolitus

Telli oma asutusse selge keele koolitus

Õpetame kirjutama selgeid tekste selge keele põhimõtetest lähtudes.
Analüüsime asutuse eri tüüpi dokumente, kirju, kodulehte jm.
Nende põhjal koostame koolituse, kus anname tagasisidet tekstide arusaadavuse kohta.

Teeme teie asutuse tekstide põhjal ka selge keele auditi, mida on võimalik tellida koos koolitusega või eraldi.

Aitame muuta teie asutuse tekstid selgemaks ja kasutajasõbralikumaks!

Vaata, kes on juba selge keele koolituse tellinud

Koolitusel osalenute tagasiside

Meeldisid koolituse kõik osad. Kõige rohkem kasu oli headest juhistest ja näidetest, kuidas oma mõtteid selgemalt ja lühemalt kirja panna. Väga kasulikud on ka erinevad juhendid ja abimaterjalid, millele slaidides viidati.

Koolitusest jäi väga hea kogemus ning tunnen, et sain kasulikke teadmisi.

Lektorid olid väga pädevad ja sain koolitusest palju nõu edaspidiseks tööks.

Väga avaldas muljet, et erialakaugete inimestena, kuid keelespetsialistidena tegite kehvad tekstid väga heaks.

Sisu oli hästi läbi mõeldud ja koolitajad väga toredad.

Kogu koolitus oli väga tõhus ja suurepäraselt läbi viidud. Eriti kasulik oli meie dokumentide analüüs ja näidisülesannete lahendamine.

Väga meeldisid koolituse ülesehitus ja koolitajad. Väga head olid näited erinevatest asutustest koos keelekasutuse parandamise õpetustega. Lisaks julgustati kastist välja mõtlema, mida toetas eriti teiste asutuste praktika.

Meeldis, et koolitajad suutsid oma etteastega panna inimesi tavapärasest teisiti dokumente nägema ja mõnel tekkis isegi julgus asju teistmoodi sõnastada.

Lektorid on oma ala spetsialistid ning andsid väga häid juhiseid, kuidas saame oma dokumendimalle muuta kliendisõbralikuks ja sihtrühmale vastuvõetavaks.

Üks kasulikumaid koolitusi üle pika aja. Praktilised näited aitasid kohe õpitut kinnistada ja kasutusele võtta.

Koolitajad olid väga meeldivad ja toetavad. Inimesed hakkasid juba järgmisel päeval õpitut kasutama ja see hakkas kohe silma!

Mulle meeldis väga delikaatsus, millega koolitajad puudustele tähelepanu juhtisid.

Telli sobiv koolitus EKI koolituskeskuse kaudu.