Ülle Madise kuulutas selge sõnumi võistluse avatuks. Pressiteade 08.09.2017

Täna, 8. septembril kuulutas patroon õiguskantsler Ülle Madise rahvusvahelisel selge keele konverentsil avatuks juba neljanda selge sõnumi auhinna võistluse. Võistlus kestab 30. septembrini.

Selge seaduskeele propageerija Ülle Madise ütles täna konverentsi avakõnes, et selge väljendumine ongi raskem, sest eeldab sisust arusaamist ja vastutuse võtmist. “Kantseliidi ja targutamise taha poetakse siis, kui ei teata, mida öelda tahetakse, või kui ei taheta võtta vastutust. Kui võtad selge seisukoha, oled võtnud osa vastutusest,” ütles Madise. Ta tsiteeris Rudolf von Iheringi, kes on öelnud, et õiguslooja peab mõtlema nagu filosoof, kuid kõnelema nagu talupoeg. “Ma sooviksin, et keeletoimetaja töö tõuseks veelgi enam au sisse, et Eestis ei elaks eestlased, kes üksteisest enam eesti keeles aru ei saa,” lisas ta.

Selge sõnumi auhinna võistlusele saab kandidaate esitada kuni 30. septembrini aadressil selgesonum.ee. Võistlusega kutsutakse märkama kodulehti, lepinguid, kasutusjuhendeid, linnaplaane, plakateid ja muid infosõnumeid, mis on sisult ja vormilt selged ning mida on kerge kasutada.

Tänase konverentsi esimeses pooles jäi nii Eesti maksuameti töötaja Karin Aleksandrovi ettekandest kui ka tema Soome kolleegi Elina Pallasvirta ettekandest kõlama, et selgete tekstideni jõudmisel on vajalik pikaajaline strateegia. Kirjade selgema sõnastamise ja ülevaatliku küljendamise kõrval on Eesti maksuamet võtnud eesmärgiks muuta ka kliendisuhtluse tooni sõbralikumaks ja koostöisemaks. 2009. aastast ellu viidav Norra riiklik projekt „Selge keel seadustes ja määrustes“ on andnud aga tulemuseks selle, et õigusakte on hakatud juba enne nende vastuvõtmist kasutajate seas testima. Nii Soome kui ka Norra selge keele edendajate sõnul on protsessid alanud aga keele- ja õigusinimeste koostööst ning ministrite ja juhtkondade toetusest.

2017. a konverentsi ja võistluse korraldab Eesti Keele Instituudi, Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse, Eesti Keeletoimetajate Liidu, Eesti Kujundusgraafikute Liidu ja E-riigi Akadeemia esindajatest koosnev töörühm.