Sisukord

Nagu eesti keel, on ka EKI elus ehk areneb ja kohaneb muutuvate oludega. Viimase paarikümne aasta suurim mõjutaja on olnud digitaliseerimine.

EKI jaoks on see kaasa toonud järgmist:

  • Keeleandmeid on uurimiseks saada rohkem ja lihtsamini kui kunagi varem.
  • Tulemusi avaldada on varasemast oluliselt lihtsam. Mahupiirang on kadunud, otsinguvõimalused paranenud, avaldamine võtab aastate asemel tunde, avaldatut saab hiljem täiendada ja kasutajale saab anda võimaluse oma vaadet ise kohandada.
  • Suhtluse ja koostöö võimalused on arenenud. Sõnastike ja terminibaaside koostajate ja keelenõuandjate ring on laienenud ja teadlikkus üksteise tööst kasvanud, lugejatel on lihtsam kommenteerida, küsida ja täiendada.
  • Eesti keeletehnoloogia arendamine on järjest olulisem osa eesti keele arendamisest.

Anna tagasisidet