Näited on pärit Eesti asutuste tekstidest, mida on analüüsitud selge keele koolitustel ja selge keele auditites.

Sihtrühm

Näited sihtrühmaga arvestamise kohta.

Segane väljendus

Näited selle kohta, kuidas segast väljendust vältida.

Vaikimisi teada info

Näited selle kohta, kuidas vaikimisi teave tekstist välja jätta.

Lause killustamine

Näited selle kohta, kuidas lauseosade vahel selgeid seoseid hoida.

Nominaalstiil

Näited mine-lõpuliste nimisõnade liigse kasutamise kohta.

Kordused

Näited selle kohta, kuidas kordustele tähelepanu pöörata.

Loetelu

Näited selle kohta, kuidas loetelu lugemist hõlbustab.

Viitamine

Näited viitamise eri viiside kohta.