Näited on pärit Eesti asutuste tekstidest, mida on analüüsitud selge keele koolitustel ja selge keele auditites.

Sihtrühm

22. oktoober 2021

Näited sihtrühmaga arvestamise kohta.

Segane väljendus

22. oktoober 2021

Näited selle kohta, kuidas segast väljendust vältida.

Vaikimisi teada info

22. oktoober 2021

Näited selle kohta, kuidas vaikimisi teave tekstist välja jätta.

Lause killustamine

22. oktoober 2021

Näited selle kohta, kuidas lauseosade vahel selgeid seoseid hoida.

Nominaalstiil

22. oktoober 2021

Näited mine-lõpuliste nimisõnade liigse kasutamise kohta.

Kordused

22. oktoober 2021

Näited selle kohta, kuidas kordustele tähelepanu pöörata.

Loetelu

22. oktoober 2021

Näited selle kohta, kuidas loetelu lugemist hõlbustab.

Viitamine

22. oktoober 2021

Näited viitamise eri viiside kohta.