Artikleid käänamise, pööramise jm kohta leidub ka teistes peatükkides, vt nt rindliitnimisõnade (lasteaed-algkool) käänamist, eesti perekonnanimede ja võõrnimede käänamist. Samuti kogutakse siia tähelepanekuid normingute ja tegeliku kasutuse lahknevuste kohta.

Asesõnade käänamine

Koostamisel

EKI ühendsõnastikus esitatud isikuliste asesõnade käänamise täpsem tabel.

Muuttüübid

Koostamisel

Käänd- ja pöördsõnade muuttüübid ja tüüpsõnad.