Siinses jaotises on tähetabelid nimede jm ümberkirjutamiseks ühest kirjasüsteemist teise ja teisendustabelid eri ümberkirjutussüsteemide võrdluseks.

Vene-eesti tähetabel

10. mai 2022

Eesti Kirjanduse Seltsi keeletoimkonna 1926. a kinnitatud tabel koos hilisemate parandustega.