Siinses jaotises on kolme liiki tabeleid:

  • tähetabelid nimede jm ümberkirjutamiseks ühest kirjasüsteemist teise. Tähetabeli nimetuses on lähtekeel ja sihtkeel. Kui sihtkeeleks on eesti (nt armeenia-eesti tähetabel), on tähetabel mõeldud üksnes eesti tekstides kasutamiseks, kirjutusviis on üldiselt häälduspärane, sest kasutatakse eesti tähestiku tähti. Kui sihtkeeleks on ladina (nt bulgaaria-ladina tähetabel), on enamasti tegu rahvusvahelise süsteemiga, mille hääldusreegleid on vaja eraldi teada;
  • vastavustabelid juhul, kui mingis keeles on kasutusel või on kasutatud kaht eri kirjasüsteemi. Osa keeli on ladina tähestikule üle läinud, nt aserbaidžaani, türkmeeni, teine osa selliseid, millel on ametlik või mitteametlik ladinatäheline paralleelkirjaviis, nt tatari, tšetšeeni;
  • teisendustabelid eri ümberkirjutussüsteemide võrdluseks.

Vt ka „Ümberkirjutus“ jaotisest „Õigekiri“.

Araabia teisendustabel

14. veebruar 2022

Araabia latinisatsioonide kõrvutav tabel (ÜRO 1972 ja 2017, ISO, DIN, eestikeelne koraan, prantsuse ja tavakirjutusviis).

Aserbaidžaani vastavustabel

16. juuni 2022

Varasema kürillilise kirja ja praeguse ladina kirja (a-st 1991) vastavused; varasem aserbaidžaani-eesti tähetabel (1978–1991).

Komi-eesti tähetabel

20. september 2022

Keeletoimkonna 2021. a heaks kiidetud tähetabel (sürjakomi, permikomi).

Kreeka-ladina tähetabelid

31. mai 2022

Traditsiooniline vanakreeka-ladina tähetabel ja 1987. a ÜRO heaks kiidetud uuskreeka-ladina tähetabel.

Mari-eesti tähetabel

26. juuni 2022

Keeletoimkonna 2021. a heaks kiidetud tähetabel (niidumari, mäemari).

Tatari vastavustabel

8. august 2022

Ametliku kürillilise kirja ja poolametliku ladina kirja (a-st 2001) vastavused.

Tšetšeeni vastavustabel

17. august 2022

Ametliku kürillilise kirja ja 1992. a ladina kirja vastavused. Eri tähestike kõrvutav tabel.

Türkmeeni vastavustabel

17. juuni 2022

Varasema kürillilise kirja ja praeguse ladina kirja (1999. a versiooni) vastavused; türkmeeni tähestik 1993; varasem türkmeeni-eesti tähetabel (1978–1999).

Ukraina-eesti tähetabel

29. mai 2022

Õigekeelsuskomisjoni 1975. a kinnitatud tabel koos hilisemate parandustega (1998, 2009, 2022).

Usbeki vastavustabel

17. juuni 2022

Varasema kürillilise kirja ja praeguse ladina kirja (1995. a versiooni) vastavused; varasem usbeki-eesti tähetabel (1978–1995).

Vene-eesti tähetabel

10. mai 2022

Eesti Kirjanduse Seltsi keeletoimkonna 1926. a kinnitatud tabel koos hilisemate parandustega.

Vene teisendustabel

17. jaanuar 2022

Vene latinisatsioonide kõrvutav tabel (vene-eesti, vene-ladina, Vene passisüsteem ehk ICAO).