Sisukord

Heaks kiitnud Emakeele Seltsi keeletoimkond 2021. aastal. Mari keelel on kaks kirjakeelt: niidumari ja mäemari. Tabel sisaldab mõlema kirjakeele tähti ja näiteid. Üksnes niidumarile on omane täht ҥ (mäemaris on seeasemel нг), üksnes mäemaris esinevad tähed ӓ ja ӹ.

Tähetabel

TähedVastedNäited
А а= aАганур = Aganur, Акпатыр = Akpatõr
Ӓ ӓ= äӒнгӹрвуй = Ängõrvuj, Ӓпшӓтпелӓк = Äpšätpeläk
Б б= bБасалай = Basalaj
В в= vВовса = Vovsa, Виловат = Vilovat
Г г= gГульшерма = Gulšerma, Агытансола = Agõtansola
Д д= dДосай = Dosaj, Мидӓшкӓн = Midäškän
Е е= e (üldjuhul)Кенче = Kentše
= je (sõna alguses, samuti täishääliku, й, ъ ja ь järel)Ерсола = Jersola, Екъер = Jekjer, Кичиер = Kitšijer
Ё ё= jo(esineb ainult laensõnades)
Ж ж= žЖаржаер = Žaržajer, Жиган = Žigan
З з= zЗагур = Zagur, Изаҥа = Izanga
И и= iИзиӓнгӹр = Iziängõr, Иркын = Irkõn
Й й= jЙошкар Памаш = Joškar Pamaš, Йӱксӓр = Jüksär, Копай = Kopaj
К к= kКокласола = Koklasola, Кӱкшӹныр = Kükšõnõr
Л л= lЛебляк = Lebljak, Лосола = Losola
М м= mМамай = Mamaj, Мӓмӹке = Mämõke
Н н= nНежныр = Nežnõr, Нольвож = Nolvož
Ҥ ҥ= ngЭҥерсола = Engersola, Йыраҥъял = Jõrangjal
О о= oОгародо = Ogarodo, Ольокансир = Oljokansir
Ӧ ӧ= öӦркансола = Örkansola, Ошӱргӧ = Ošürgö
П п= pПапанин = Papanin, Пирогоп = Pirogop
Р р= rРемыз = Remõz, Пӹзӹкныр = Põzõknõr
С с= sСапарсола = Saparsola, Эсӓнсола = Esänsola
Т т= tТаткансола = Tatkansola, Тышнал = Tõšnal
У у= uУ Курлак = U Kurlak, Унур = Unur
Ӱ ӱ= üӰшнӱр = Üšnür, Вӱтламарий = Vütlamarij
Ф ф= f(esineb ainult laensõnades)
Х х= h (üldjuhul)(esineb ainult laensõnades)
= hh (täishäälikute vahel ja sõna lõpus täishääliku järel)(esineb ainult laensõnades)
Ц ц= tsЦигӓнсола = Tsigänsola, Эрцексир = Ertseksir
Ч ч= Чапчык = Tšaptšõk, Чылдемыр = Tšõldemõr
Ш ш= šШабашан = Šabašan, Шӓртньы = Šärtnjõ
Щ щ= štš(esineb ainult laensõnades)
Ъ ъjääb märkimataПомосъял = Pomosjal
Ы ы= õЫрде = Õrde, Выльып почиҥга = Võljõp potšingga
Ӹ ӹ= õӸдӹрмӹ = Õdõrmõ, Вӹтлӓмары = Võtlämarõ
Ь ьjääb märkimata (üldjuhul)Пӱгыльмаш = Pügõlmaš, Кӱльшӧ = Külšö
= j (täishääliku /v.a е, ё, ю, я/ ees)Тьотянсола = Tjotjansola, Пызьыргуп = Põzjõrgup
Э э= eЭлейсола = Elejsola, Руэм = Ruem
Ю ю= juЮаньсир = Juansir, Матюшкан = Matjuškan
Я я= jaЯнык = Janõk, Чодыраял = Tšodõrajal
Mari-eesti tähetabel

Otsus on avaldatud Emakeele Seltsi keeletoimkonna lehel.

Kirjandus

Anna tagasisidet