Vt menüüst ka alapeatükki “Sihitis”.

Lause peatükis leiavad käsitlust veel mh niisugused teemad:

  • ainsuse ja mitmuse kasutus
  • rektsioon
  • sõnade järjekord lauses
  • ühildumine

Üldlaiend

Üldlaiendi liigid, üldlaiendi ja kiilu kirjavahemärgid.

Nii .. kui ka

Sidendi nii .. kui ka lühenemine, komastamine, öeldise ühildamine.

Sõnaliigid

Sõnaliigituse põhimõtetest.

Liiasus

Liiasus, st info kordamine kui tavapärane nähtus keeles.