Siin on 63 eesti õigekirja põhireeglit, mida vajab iga eesti keele kasutaja.

Eesti keele õigekirja põhireeglid

Üldreeglid, häälikute märkimise reeglid, muud täheortograafia reeglid, algustähereeglid, kokku- ja lahkukirjutuse reeglid, arvukirjutuse reeglid, kirjavahemärkide reeglid.