Artikleid eesti keele häälduse kohta, mille on kokku pannud EKI ja Tartu Ülikooli teadlastest koosnev foneetikarühm. Käsitlust leidvad teemad on mh häälduse normitavus, välde, pea- ja kaasrõhk, geminatsioon.

Vaata ka järgmisi artikleid ja ülevaateid muudes alljaotistes: hääldusmärgid EKI ühendsõnastikus; võõrnimede hääldus ja mugandhääldus; eri keelte nimede hääldus.

Artiklid