Artikleid eesti keele häälduse kohta, mille on kokku pannud EKI ja Tartu Ülikooli teadlastest koosnev foneetikarühm. Käsitlust leidvad teemad on mh;

  • häälduse normitavus,
  • palatalisatsioon ehk peenendus,
  • välde,
  • pea- ja kaasrõhk,
  • geminatsioon.

Vaata ka järgmisi artikleid: