Siia koondame üldisemat laadi materjalid, mis on abiks Sõnaveebi kasutajale.

Keelekorralduse teisenemine

3. november 2022

Eesti keelekorraldus on olnud pidevas arenemises ja jätkab arenemist. Seda kajastavad omal moel ka selle valdkonna kirjeldamiseks kasutatud terminid õigekirjutus, õigekeelsus, keelekorraldus, keelearendus. Kiirpilk minevikku ja tänapäeva.

Mis on kirjakeel

15. aprill 2022

Sõna kirjakeel on mitmetähenduslik ja tähistab keelekasutuses mitut asja.

Mis on norm

18. mai 2021

Sõna norm on mitmetähenduslik ja tähistab keelevaldkonnas vähemalt kaht asja: 1) objektiivset normi ehk üldist keelekasutust ja 2) normingut ehk teadlikult kehtestatud normi.

Mis on tekstikorpus?

18. oktoober 2022

Ülevaade korpustest, mida kasutatakse keele uurimisel ja sõnaraamatute koostamisel.

Mis on veebilaused?

18. oktoober 2022

Ülevaade veebilausetest, mida kuvame Sõnaveebi kasutajale lehe paremas veerus.