Eesti Keele Instituudi (EKI) vastused küsimustele, mis kipuvad korduma keelenõus, koolitustel, arutelupäevadel või ka lihtsalt eravestlustes.

Eesmärk

18. mai 2021

EKI eesmärk on aidata kaasa eesti keele säilimisele. Keel säilib siis, kui ta on elus.

Digitaliseerimine

18. mai 2021

Nagu eesti keel, on ka EKI elus ehk areneb ja kohaneb muutuvate oludega. Viimase paarikümne aasta suurim mõjutaja on olnud digitaliseerimine.

Keelekorralduse teisenemine

16. aprill 2022

Eesti keelekorraldus on olnud pidevas arenemises ja jätkab arenemist. Seda kajastavad omal moel ka selle valdkonna kirjeldamiseks kasutatud terminid õigekirjutus, õigekeelsus, keelekorraldus, keelearendus. Kiirpilk minevikku ja tänapäeva.

Mis on kirjakeel

15. aprill 2022

Sõna kirjakeel on mitmetähenduslik ja tähistab keelekasutuses mitut asja.

Mis on norm

18. mai 2021

Sõna norm on mitmetähenduslik ja tähistab keelevaldkonnas vähemalt kaht asja: 1) objektiivset normi ehk üldist keelekasutust ja 2) normingut ehk teadlikult kehtestatud normi.

Mis on sõnastikureform

4. aprill 2022

EKI-s on aegade jooksul toimunud mitmeid sõnastikureforme. Kõik nad on olnud seotud tehniliste teadmiste ja võimaluste arenguga, üha uute digipööretega.

Järgmine ÕS

15. aprill 2022

ÕS on olnud meil rohkem kui 100 aastat. Kõik elus asjad on pidevas muutuses, nii ka ÕS.

Kas toimub õigekeelsuse reform?

18. mai 2021

Ei. Nagu näitavad reformide kogemused meil ja mujal, ei ole keele otsustuskorras muutmine ei otstarbekas ega alati võimalikki.

Koostöö

18. mai 2021

Tänu senisest paindlikumatele avaldamisvõimalustele on EKI liikunud järjest suurema avatuse poole.

Keelenõuvakk uueneb

20. aprill 2022

Uus kontseptsioon: korduma kippuvad küsimused; vana Keelenõuvaka staatus.