Eesti Keele Instituudi (EKI) vastused küsimustele, mis kipuvad korduma keelenõus, koolitustel, arutelupäevadel või ka lihtsalt eravestlustes.

Eesmärk

EKI eesmärk on aidata kaasa eesti keele säilimisele. Keel säilib siis, kui ta on elus.

Digitaliseerimine

Nagu eesti keel, on ka EKI elus ehk areneb ja kohaneb muutuvate oludega. Viimase paarikümne aasta suurim mõjutaja on olnud digitaliseerimine.

Mis on sõnastikureform

EKI-s on aegade jooksul toimunud mitmeid sõnastikureforme. Kõik nad on olnud seotud tehniliste teadmiste ja võimaluste arenguga, üha uute digipööretega.

Järgmine ÕS

ÕS on olnud meil rohkem kui 100 aastat. Kõik elus asjad on pidevas muutuses, nii ka ÕS.

Kas toimub õigekeelsuse reform?

Ei. Nagu näitavad reformide kogemused meil ja mujal, ei ole keele otsustuskorras muutmine ei otstarbekas ega alati võimalikki.

Koostöö

Tänu senisest paindlikumatele avaldamisvõimalustele on EKI liikunud järjest suurema avatuse poole.

Keelenõuvakk uueneb

Uus kontseptsioon: korduma kippuvad küsimused; vana Keelenõuvaka staatus.