Sisukord

EKI eesmärk on aidata kaasa eesti keele säilimisele. Keel säilib siis, kui ta on elus.

Elusus väljendub järgnevas:

  • Eesti keelega saab hakkama võimalikult paljudes valdkondades ja registrites.
  • Eesti keel kohaneb muutuvate olude ja väljendusvajadustega, areneb vastavalt keelte arengu üldistele seaduspäradele.
  • Eesti keel on populaarne ja väärtustatud kõigis vanuserühmades. Tema kõnelejad eelistavad teda suhtlemisel muudele keeltele.
  • Eesti keel on uuritud ja kirjeldatud keeleteaduse tänapäevasel tasemel.
  • Eesti keele jaoks on olemas keeleressursid, mis on vabalt kättesaadavad nii masinatele treeningmaterjaliks kui ka inimestele uurimiseks, ja keeletehnoloogiliste rakenduste tugi.

Anna tagasisidet