Isiku-, koha- jm nimede temaatilised loendid. Vt ka

Maailma maade nimed

20. oktoober 2022

Maailma maade lühinimed ja ametlikud nimetused, pealinnad, elanikunimetused, maanime täiendvormid; seis: 20. X 2022.

ISO 3166 maatähised

8. oktoober 2022

Riikide rahvusvahelised kahe- ja kolmetähelised ning numbrilised tähised.

Ukraina kohanimeloend ja veebikaart

1. oktoober 2022

1342 objekti kohanimed + registrid ja kaart. Väljavõte EKI kohanimeandmebaasist (KNAB). Lisatud andmed okupeeritud asulate kohta.

Ukraina eesnimed

Koostamisel

Ukraina eesnimed ja nende vene vasted; isanimed. NB! Tegu on katsetusega..