Mis see on?

  • Mitmesugust teavet tänapäeva eesti keele kohta, sh keelenõuandeid, seisukohavõtte, loendeid jm
  • Sissejuhatust keelearendusse (vt “Sõnaveebi kasutajale“)
  • EKI ühendsõnastiku paariline
  • Vt ka “KKK
  • Pidevalt ajakohasena hoitav ja täienev süstemaatiline ainestik

EKI teatmikust

Lühitutvustus. Teatmiku seos EKI muude väljaannete ja teenustega (EKI ühendsõnastik jm).

Kuidas viidata?

EKI teatmik. Eesti õigekeelsuskäsiraamat. Toimetaja Peeter Päll. Koostanud Peeter Päll, Maire Raadik, Ülle Allsalu, Katrin Hallik, Indrek Hein, Katre Kasemets, Kristina Koppel, Margit Langemets, Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Tiina Paet, Geda Paulsen, Lydia Risberg, Kairi Tamuri, Arvi Tavast, Mari Vaus. Tallinn: Eesti Keele Instituut 2022–. eki.ee/teatmik/ (vaadatud KK.PP.AAAA.)

Viimati loodud artiklid

VARASEMAD KEELEKORRALDUSOTSUSED

Vabariikliku õigekeelsuskomisjoni (VÕK) ja Emakeele Seltsi keeletoimkonna (ES KT) otsuste ülevaade alates 1960. aastast.

Liiasus

Liiasus, st info kordamine kui tavapärane nähtus keeles.

Viimati täiendatud artiklid

Mis on norm

Sõna norm on mitmetähenduslik ja tähistab keelevaldkonnas vähemalt kaht asja: 1) objektiivset normi ehk üldist keelekasutust ja 2) normingut ehk teadlikult kehtestatud normi.

Mis on sõnastikureform

EKI-s on aegade jooksul toimunud mitmeid sõnastikureforme. Kõik nad on olnud seotud tehniliste teadmiste ja võimaluste arenguga, üha uute digipööretega.

Osasihitis ja täissihitis

Koostamisel

Kõige tavalisem on osastavas käändes osasihitis. Omastavas või nimetavas käändes täissihitise kasutamiseks peab lause olema jaatav, lauses kirjeldatud tegevus tulemuslik, sihitis väljendama tervikut ja tegusõna olema selline, mis võimaldab täissihitist kasutada.

Ukraina nimed

Kirjutus ja hääldus, isikunimed ja kohanimed.