Mis see on?

  • Mitmesugust teavet tänapäeva eesti keele kohta, sh keelenõuandeid, seisukohavõtte, loendeid jm
  • Sissejuhatust keelearendusse (vt “Sõnaveebi kasutajale“)
  • EKI ühendsõnastiku paariline
  • Vt ka “KKK
  • Pidevalt ajakohasena hoitav ja täienev süstemaatiline ainestik
  • Teatmiku õigekirjaosa valmis 2019. a, muu osa koostamine algas 2021. a algusest

EKI teatmikust

Lühitutvustus. Teatmiku seos EKI muude väljaannete ja teenustega (EKI ühendsõnastik, Keelenõuvakk jm).

Kuidas viidata?

EKI teatmik. Eesti õigekeelsuskäsiraamat. Toimetaja Peeter Päll. Koostanud Peeter Päll, Maire Raadik, Ülle Allsalu, Katrin Hallik, Katre Kasemets, Margit Langemets, Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Tiina Paet, Geda Paulsen, Lydia Risberg, Arvi Tavast, Mari Vaus. Tallinn: Eesti Keele Instituut 2022–. eki.ee/teatmik/ (vaadatud KK.PP.AAAA.)