Rindliitnimisõna moodustus

kalender-märkmik või märkmikkalender, müüja-konsultant või müügikonsultant, arst-resident või resident(arst)