Sisukord

Lühidalt

Kreeka tähti ja nende nimetusi on kasutatud eeskätt oskussõnade loomisel. Valdavalt näib tegu olevat rahvusvaheliste sõnadega, nt beetakaroteen (varem beetakarotiin, vrd ingl beta-Carotene, sm beetakaroteeni, sks Beta-Carotin, it beta caroteni, sm beta-karoteeni, vn бета-каротин).

Pikemalt

Kreeka tähed ja nende nimetused: Α α – alfa, Β β – beeta, Γ γ – gamma, Δ δ – delta, Ε ε – epsilon, Ζ ζ – dzeeta, Η η – eeta, Θ θ – teeta, Ι ι – ioota, Κ κ – kapa, Λ λ – lambda, Μ μ – müü, Ν ν – nüü, Ξ ξ – ksii, Ο ο – omikron, Π π – pii, Ρ ρ – roo, Σ σ/ς – sigma, Τ τ – tau, Υ υ – üpsilon, Φ φ – hii, Χ χ – fii, Ψ ψ – psii, Ω ω – oomega.

Tähed võivad viidata sarnasusele, nt delta suurtähe ∆ kuju järgi on geograafias nimetuse saanud delta ’suudmemaa’ (liitsõnad deltarannik, deltasete, deltatasandik), anatoomias deltalihas, lennunduses deltaplaan; sigma väiketähe ς kuju järgi sigmakäärsool.

Kreeka tähti (α, β, γ, δ jt) ja nende nimetusi (alfa, beeta, gamma, delta jt) kasutatakse järjestamisel. Nt on teatavad kiirguse liigid tähistatud tähenimetustega: alfakiirgus, beetakiirgus, gammakiirgus, deltakiirgus, nende kõrval on kasutusel ka tähtedega variandid (sel juhul liidetakse täht liitsõnas sidekriipsuga): α-kiirgus, β-kiirgus, γ-kiirgus, δ-kiirgus. Analoogsed on alfa-, beetalagunemine ja α-, β-lagunemine; alfa-, beeta-, sigmaosake ja α-, β-, σ-osake.  Kreeka suurtähtedest rohkem näikse eelistatavat väiketähti, just neid, mis ei lange kujult kokku ladina omadega, vrd nt alfa – suurtäht A, väiketäht α; beeta – B, β; epsilon – E, ε; müü – M, μ.

WHO on valinud kreeka tähed praeguse pandeemiaviiruse SARS-Cov-2 tüvede üldkeelseks tähistamiseks: alfatüvi, beetatüvi, gammatüvi, deltatüvi, epsilontüvi, dzeetatüvi, eetatüvi, teetatüvi, iootatüvi, kapatüvi, lambdatüvi, müütüvi, omikrontüvi (vahele jäeti nüü- ja ksiitüvi, vt Sõnaveebist artikkel “omikrontüvi”).

Näiteid valdkonniti

Füüsika: alfaspektromeeter, deltaelektron, gammakvant, piimeson (= piion), tauneutriino, müüneutriino; tuumatehnika: alfadetektor, beetadetektor; matemaatika: beetafunktsioon, gammafunktsioon, deltafunktsioon, dzeetafunktsioon; keemia: alfablokaator, beetablokaator, alfalinoleenhape, gammalinoleenhape, oomegarasvhapped: oomega-3-rasvhape, oomega-6-rasvhape, oomega-7-rasvhape, oomega-9-rasvhape; meditsiin: gammaravi; immunoloogia: gammaglobuliin; geneetika: kapaahel, lambdaahel; infotehnoloogia: alfatest, beetatest, alfaversioon, beetaversioon; materjalitehnika: alfaraud, beetaraud, gammaraud, alfamessing, müümetall, gammadefektoskoopia; pilditehnika: gammakorrektsioon; autondus: lambdaandur; mineraloogia: sigmafaas; meteoroloogia: sigmakoordinaat; paberitööstus: alfatselluloos, beetatselluloos.

Anna tagasisidet