Vt menüüst ka alapeatükke (selge keel, selge keele näited).

Teksti peatükis leiavad käsitlust veel mh järgmised teemad:

  • tekstiliigid
  • stiil
  • esiletõstu viisid