Uusi sõnu võib luua liites, tuletades, teistest keeltest laenates, kirjakeele või murdesõnale uut tähendust andes, tehistüvesid tehes. XXI sajandi algul on kasutuses enam-vähem kõik need moodused, vaid murdekeelest laenamise osatähtsus on üsna väikeseks kahanenud.

Tähendusmuutuste kohta vt peatükk „Tähendused“.
Vt ka menüüst alapeatükk „Sõnavõistlused“.

Uued liitsõnad

Uued nimi-, omadus- ja tegusõnad. Tõlkelaenud ja algupärased liitsõnad.

Uued tuletised

Uued nimisõna- ja tegusõnatuletised. Sõnavõistlustel tehtud tuletised.

Uued laentüved

Uute laentüvede päritolu ja kohanemine eesti keeles.