Sisukord

Valik põhineb “Nimekirjutusraamatus” avaldatud loendil. (NB!Tegemist on katsetusega.)

Ühes artiklis on kuni kolm sektsiooni, mis eraldatud topeltpüstjoonega (||). Esimeses sektsioonis on ukraina nimed ukraina-eesti tähetabeli kohaselt, mille järel sulgudes ukraina nimi kirillitsas ja Ukrainas kehtivas latinisatsioonis (mis esineb ka Ukraina kodanike passides). Teises sektsioonis on ukraina nimede vene vasted ja kolmandas eesnimest moodustatud isanimed (mees- ja naissoovormis). Allajoonitud silp on rõhuline. ♂ märgib mehe-, ♀ naisenimesid. mitteam = mitteametlikult (märgib nimevariante, mis on igapäevakäibes, kuid pole tavaliselt nö passinimed).

(tabeliversioon, variant 2, allpool)

VARIANT 1

A

 • Adam (Адам/Adam) || vn Adam (Адам) || Адам|ович, -івна
 • Adrian (Адріан/Adrian) || vn Adrian (Адриан) || Адріан|ович, -івна
 • Ahafon (Агафон/Ahafon) || vn Agafon (Агафон) || Агафон|ович, -івна
 • Ahnessa (Агнеса/Ahnesa) || vn Agnessa (Агнесса)
 • Ahrõpõna (Агрипина/Ahrypyna), mitteam Horpõna (Горпина/Horpyna) || vn Agrippina (Агриппина)
 • Alevtõna (Алевтина/Alevtyna) || vn Alevtina (Алевтина)
 • Anastassija (Анастасія/Anastasiia), mitteam Nastja (Настя/Nastia) || vn Anastassija (Анастасия)
 • Anatoli (Анатолій/Anatolii) || vn Anatoli (Анатолий) || Анатол|ійович, -іївна
 • Andri (Андрій/Andrii) || vn Andrei (Андрей) || Андр|ійович, -іївна
 • Anfissa (Анфіса/Anfisa) || vn Anfissa (Анфиса)
 • Antin (Антін/Antin), Anton (Антон/Anton) || vn Anton (Антон) || Антон|ович, -івна
 • Antonina (Антоніна/Antonina) || vn Antonina (Антонина)
 • Arhõp (Архип/Arkhyp) || vn Arhip (Архип) || Архип|ович, -івна
 • Arkadi (Аркадій/Arkadii) || vn Arkadi (Аркадий) || Аркад|ійович, -іївна
 • Arsen (Арсен/Arsen), Arseni (Арсеній/Arsenii) || vn Arseni (Арсений) || Арсен|ович, -івна; Арсен|ійович, -іївна
 • Artem (Артем/Artem) || vn Artjom (Артём) || Артем|ович, -івна
 • Artemi (Артемій/Artemii) || vn Artemi (Артемий) || Артем|ійович, -іївна
 • AverjanOverjan

H

 • Hanna (Ганна/Hanna) || vn Anna (Анна)

J

 • Jakõm (Яким/Yakym) || vn Akim (Аким) || Яким|ович, -івна

K

 • Kõlõna (Килина/Kylyna) || vn Akilina (Акилина)

O

 • OleksaOleksi
 • Oleksandr (Олександр/Oleksandr), mitteam Oless (Олесь/Oles), Less (Лесь/Les) || vn Aleksandr (Александр) || Олександр|ович, -івна
 • Oleksandra (Олександра/Oleksandra), mitteam Olesja (Олеся/Olesia) || vn Aleksandra (Александра)
 • Oleksi (Олексій/Oleksii), Oleksa (Олекса/Oleksa) || vn Aleksei (Алексей) || Олекс|ійович, -іївна; Олекс|ович, -івна
 • Onõssõm (Онисим/Onysym) || vn Anissim (Анисим) || Онисим|ович, -івна
 • OpanassPanass
 • Orõna (Орина/Oryna) || vn Arina (Арина)
 • Overjan (Овер’ян/Overian), Averjan (Авер’ян/Averian) || vn Averjan (Аверьян) || Овер’ян|ович, -івна; Авер’янович, -івна

P

 • Panass (Панас/Panas), Opanass (Опанас/Opanas) || vn Afanassi (Афанасий) || Опанас|ович, -івна

VARIANT 2

A

Ukraina nimedVene vastedIsanimi
Adam (Адам/Adam)Adam (Адам)Адам|ович, -івна
Adrian (Адріан/Adrian)Adrian (Адриан)Адріан|ович, -івна
Ahafon (Агафон/Ahafon)Agafon (Агафон)Агафон|ович, -івна
Ahnessa (Агнеса/Ahnesa)Agnessa (Агнесса)
Ahrõpõna (Агрипина/Ahrypyna), mitteam Horpõna (Горпина/Horpyna)Agrippina (Агриппина)
Alevtõna (Алевтина/Alevtyna)Alevtina (Алевтина)
Anastassija (Анастасія/Anastasiia), mitteam Nastja (Настя/Nastia)Anastassija (Анастасия)
Anatoli (Анатолій/Anatolii)Anatoli (Анатолий)Анатол|ійович, -іївна
Andri (Андрій/Andrii)Andrei (Андрей)Андр|ійович, -іївна
Anfissa (Анфіса/Anfisa)Anfissa (Анфиса)
Antin (Антін/Antin), Anton (Антон/Anton)Anton (Антон)Антон|ович, -івна
Antonina (Антоніна/Antonina)Antonina (Антонина)
Arhõp (Архип/Arkhyp)Arhip (Архип)Архип|ович, -івна
Arkadi (Аркадій/Arkadii)Arkadi (Аркадий)Аркад|ійович, -іївна
Arsen (Арсен/Arsen), Arseni (Арсеній/Arsenii)Arseni (Арсений)Арсен|ович, -івна; Арсен|ійович, -іївна
Artem (Артем/Artem)Artjom (Артём)Артем|ович, -івна
Artemi (Артемій/Artemii)Artemi (Артемий)Артем|ійович, -іївна
AverjanOverjan

Anna tagasisidet