Gruusia eesnimed

Koostamisel

Gruusia eesnimed eesti ja vene transkriptsioonis ning omaladinas.

Ukraina eesnimed

Ukraina eesnimed ja nende vene vasted; isanimed.