ISO 3166-2: arhiiv

Koostamisel

Arhiveeritud haldusjaotused, mille tähiseid võib andmekogudes veel ette tulla.

Gruusia eesnimed

Koostamisel

Gruusia eesnimed eesti ja vene transkriptsioonis ning omaladinas.

ISO 3166 maatähised

Riikide rahvusvahelised kahe- ja kolmetähelised ning numbrilised tähised.

Maailma maade nimed

Maailma maade lühinimed ja ametlikud nimetused, pealinnad, elanikunimetused, maanime täiendvormid; seis: 20. X 2022.

Ukraina eesnimed

Ukraina eesnimed ja nende vene vasted; isanimed.