Ukraina kohanimeloend ja veebikaart

1342 objekti kohanimed + registrid ja kaart. Väljavõte EKI kohanimeandmebaasist (KNAB). Lisatud andmed okupeeritud asulate kohta.

Ukraina-eesti tähetabel

Õigekeelsuskomisjoni 1975. a kinnitatud tabel koos hilisemate parandustega (1998, 2009, 2022).

Ukraina eesnimed

Koostamisel

Ukraina eesnimed ja nende vene vasted; isanimed. NB! Tegu on katsetusega..

Ukraina nimed

Kirjutus ja hääldus, isikunimed ja kohanimed.