Sisukord

Teeme tutvust Ukraina linnadega

Praegu on uudistes esil Luhanski oblasti faktilise halduskeskuse nimi, mida kirjutatakse mitut moodi. Linn sai nime 1950. a Donetsi, täpsemalt Severski ehk Siverskõi Donetsi jõe järgi, mis kulgeb Ukraina ja Venemaa piirialadel ja suubub Doni jõkke. Jõenime esimene pool viitab vanale hõimule severjaanidele, kes asustasid laia maa-ala Ukrainas, Valgevenes ja Venemaal.

Linn sai nimeks Severodonetsk (vene Северодонецк) ja ühe võimaliku seletusena viitab ka linnanime esimene pool jõenimele ehk siis kaudselt severjaanidele. Ent võib viidata ka sõnale sever (север) ehk põhi. Muide, nagu tunnistab venekeelse Wikipedia artikkel, nimetatakse ka jõge vahel ekslikult Severnõi Donetsiks ehk siis Põhja-Donetsiks.

Ilmselt see seletab ka, miks selle linna ukrainakeelsest nimest on teada vähemalt viis varianti. Kasutades ukraina-eesti tähetabelit, olid varaseimad nimekujud Siverodonetsk (Сіверодонецьк), Siverskodonetsk (Сіверськодонецьк) ja Pivnitšnodonetsk (Північнодонецьк) ’Põhja-Donetsk’. 1987. a haldusteatmikus on nimeks Sjeverodonetsk (Сєверодонецьк) ja praegune ametlik nimi on Sjevjerodonetsk (Сєвєродонецьк).

Millist nimekuju eesti tekstis kasutada? Enne tasub märkida, et praegune ukraina nimi lähtub selgelt venekeelsest kujust, mida näitab tähe є (je) kasutamine kaashääliku järel selleks et rõhutada kaashääliku peenendust. Ukraina keelele pole e ees kaashääliku peenendamine kuigi omane erinevalt vene keelest, vrd nt l-i hääldust vene nimes Jelena ja ukraina nimes Olena.

Seetõttu, kuigi Emakeele Seltsi keeletoimkonna kinnitatud reeglid annavad tulemuseks nime Sjevjerodonetsk, on keelelist algupära arvestades rööpselt võimalik ka nimi Severodonetsk.

Järeltäpsustus (08.07.2022)

Ukraina etümoloogiaportaalis (vt kirjanduse loetelu) on selle nime kohta kirjutatud, et asjatundmatu, ukraina õigekirjareeglitega sobimatu parandus Sjeverodonetskist Sjevjerodonetskiks tehti Luhanski oblastinõukogu ettepanekul 2008. a. Õige nimi olnuks Siverskodonetsk, ent viga tehti juba venekeelse nime Severodonetsk panekul, mis pidanuks olema jõe järgi Severskodonetsk.

Aitäh Ott Saamele viite eest EKI Facebooki lehel!

Kirjandus

(Artikkel ilmus algselt 1. juunil 2022.)

Anna tagasisidet