Sisukord

Kuni järgmise ÕSi ilmumiseni määravad kirjakeele normi ÕSi uusim versioon ja Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsused.

Praegu seega ÕS 2018 ja keeletoimkonna otsused:

  • 7. tüübi omadussõnade rööpkäänamine (30.03.2021)
  • Ersa, komi, mari, mokša ja udmurdi nimede kirjutamine eesti tekstis (30.03.2021)
  • Parandus ukraina-eesti tähetabelis (01.03.2022)
  • Võõrsõnade kirjapilt ja häälduse erinevus ning tsitaatsõnad (16.11.2022)
  • (te)t-rööpvorm, käskiv kõneviis mitmuse 1. pöördes ning sõnade õudneviis ja kuus ning julgema rööpvormid (16.11.2022)
  • Makedoonia nimede kirjutamine eesti tekstis (06.03.2024) ja Valgevene nimede kirjutamine eesti tekstis (06.03.2024)
  • Kohanimelise täiendi Araabia/araabia algustähe kirjutamine (06.03.2024)

Kõige uuem keeleinfo koondub EKI ühendsõnastikku (keeleportaalis Sõnaveeb), mis on pidevas uuenemises. Keelesoovitusi lisame ühendsõnastikku jooksvalt teadusartiklites analüüsitud ja EKI seminaridel läbiarutatud otsuste põhjal.

Praegu võiks lähtuda lihtsast juhisest:

  • norminguid ehk sõnade õigekirja ja käänamist-pööramist vaadake ÕSist,
  • kõike muud – uusi sõnu, sõnatähendusi, rektsioone, keelesoovitusi jne – vaadake EKI ühendsõnastikust (Sõnaveebis).
Anna tagasisidet