Sisukord

ÕS on olnud meil rohkem kui 100 aastat. Kõik elus asjad on pidevas muutuses, nii ka ÕS. Näiteks 1999. aastal uuenes ÕS varasemaga võrreldes üsna suurel määral just põhimõtete ja esitusviisi poolest. Ka praegu otsime võimalusi esitada infot kirjakeele normi kohta rohkem, selgemini ja arusaadavamalt kui seni.

Järgmine ÕS ilmub 2025. aastal. See tärmin on nii kaugel, et praegu ei ole veel teada, kuidas jõuab vahepeal muutuda leksikograafia, areneda meie oskused ja muutuda ka välised tegurid. Teada on näiteks, et toimub üleminek e-riigieksamitele.

Viimane, ÕS 2018 on ÕS 1999 järglane. Saatesõnade järgi on ÕS 1999-le järgnenud ÕS-id olnud oma eelkäija uuendatud väljaanne (2006) ja uustrükid (2013, 2018). Nõnda võib peaaegu öelda, et ÕS 2025 koostamist alustasime 1999. Palju on veel teadmata, aga mõned seisukohad hakkavad siiski välja kujunema:

  • Ei muutu ÕSi staatus kirjakeele normi allikana.
  • ÕSi normingute sisu aegamööda teiseneb. Põhimõttelisi küsimusi arutame koos ESi keeletoimkonnaga, kelle arvamust alati arvestame. Näiteks on pärast ÕS 2018 ilmumist tehtud otsus 7. tüübi omadussõnade rööpkäänamise kohta (Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsus 30.03.2021).
  • Otsime võimalusi, kuidas selgemalt eristada norminguid ja soovitusi (selgitusi). Normingud käivad kokkuleppeliselt õige kirjakuju ning käänamise-pööramise kohta. Selgitused võivad abiks olla rööpsete võimaluste korral. Selgitused ja vajadusel ka normingud kirjutame pikemalt lahti, varustame põhjenduste ja lisainfo viidetega.
  • Veel ei ole teada ÕS 2025 avaldamisviis. See sõltub muuhulgas võimalikust üleminekust e-eksamitele.
Anna tagasisidet