Sisukord

Lühidalt

Nominalisatsioon on nimisõnafraas, mille peasõnaks on tegusõnast moodustatud nimisõna, nt lepingu sõlmimine (vrd sõlmib lepingu), arvutite müük (vrd müüakse arvuteid). Nominalisatsiooni abil saame nähtusi nimetada (sõlmimine, müük), liigitada (lepingu sõlmimine, arvutite müük) ja näidata nendevahelisi seoseid (lepingu sõlmimisel tasutakse ettemaks).

Pikemalt

Nominalisatsioonid väljendavad sama moodi nagu lausegi sündmust. Nominalisatsiooni peasõnaks on mine-teonimi (nt arvutamine, tagastamine) või muu tegusõnast moodustatud nimisõna (nt kasv), selle juurde kuuluvad täiendid väljendavad tegevuse osalisi või asjaolusid.

 • Puhkusetasu arvutamine toimub keskmisest töötasust.
 • Looma tagastamisel omanikule nõuab varjupaik sisse loomale tehtud parasiiditõrje kulud.
 • Mõjuanalüüs ennustab perede sissetulekute kasvu.

Lauses vastab nominalisatsiooni peasõnale öeldis (nt arvutaminearvutatakse või arvutab), omastavas käändes täienditele sihitis (nt puhkusetasu arvutamine – tööandja arvutab puhkusetasu, looma tagastamineloom tagastatakse) või alus (ntsissetulekute kasvsissetulekud kasvavad).

 • Puhkusetasu arvutatakse keskmisest töötasust. ~ Tööandja arvutab puhkusetasu keskmisest töötasust.
 • Kui loom tagastatakse omanikule, nõuab varjupaik sisse loomale tehtud parasiiditõrje kulud.
 • Mõjuanalüüs ennustab, et perede sissetulekud kasvavad.

mine-teonime kõrval võivad nominalisatsiooni peasõnaks olla ka muude liidetega tuletised, nt -us (lae viimistlus võtab aega = lae viimistlemine võtab aega), -e (karuputke tõrjet korraldab keskkonnaamet), -u (mõjuanalüüs ennustab perede sissetulekute kasvu), -i (seemnete külvist õitsemiseni kulub viis-kuus kuud), -ng (perearst on lapse arenguga rahul), -k (ärikasumist pool tuli puidu müügist).

Nominalisatsiooniga sama sisu võivad väljendada da-tegevusnimi, des-, maks‑ ja mast-vorm.

nominalisatsioonmuu sündmust väljendav tarind
Postitusi tehakse anonüümselt või sellise kasutajanimega, mis ei võimalda isiku tuvastamistPostitusi tehakse anonüümselt või sellise kasutajanimega, mis ei võimalda isikut tuvastada
Küsimuste tekkimisel pidage nõu apteekriga Küsimuste tekkides pidage nõu apteekriga
Oma lõikehammaste kulutamiseks peavad närilised kogu aeg närimaKulutamaks oma lõikehambaid peavad närilised kogu aeg närima
Hoidusin kella vaatamisestHoidusin kella vaatamast

Nagu üldse nimisõnade nii on ka nimisõnalise peasõnaga nominalisatsioonide kasutamine seotud teksti abstraktsuse astmega. Lause, milles on öeldisverb, annab tekstile konkreetsust, lause, milles on nominalisatsioon, abstraktsust. Tegusõna ümber koondunud tarindi abil saame öelda, kes mida teeb (nt tööandja arvutab puhkusetasu, varjupaik tagastab looma), nominalisatsiooni abil saame nähtusi nimetada (arvutamine, tagastamine), liigitada (puhkusetasu arvutamine, looma tagastamine) ja näidata nendevahelisi seoseid (looma tagastamisel nõuab varjupaik sisse kulud).

Nominaalstiil

Seose näitamine eeldab kahe tegevuse olemasolu, kuid mõnikord kasutatakse nominalisatsiooni ka siis, kui kaht eri tegevust polegi. Näitelauses Puhkusetasu arvutamine toimub keskmisest töötasust on sisuliselt ainult üks tegevus, mida väljendab nominalisatsioon (puhkusetasu arvutamine), öeldisverbil (toimub) siin omaette tähendust ei ole ja ta üksnes toetab nimisõna.

Sedasorti lauseehitust, kus öeldiseks on väga üldise tegevustähendusega tegusõna (nt toimuma, esinema, aset leidma, teostuma, teostama, tegelema, läbi viima, sooritama), mille juurde kuulub nominalisatsioon (mine-teonimi vm nimisõnaliitega tuletis), on nimetatud nominaalstiiliks. Negatiivset tähelepanu on pälvinud nominaalstiili rakendamine bürokraatiakeele vahendina.

Nominaalstiili on võimalik vältida, kui asendada üldise tähendusega tegusõna ja konkreetset tegevust väljendava nimisõna ühend samast nimisõnast tehtud sisulise öeldisega, nt

sisulist tegevust väljendab nimisõna (nominaalstiil)sisulist tegevust väljendab tegusõna
Festivali avamine toimub reedel kell 13Festival avatakse reedel kell 13
Mari ja Anu tegelevad lahenduse otsimisegaMari ja Anu otsivad lahendust
Haljasala rajamise töid teostasid OÜ X ja OÜ YHaljasala rajasid OÜ X ja OÜ Y

Asendusi tehes tuleb hoolega jälgida, et lause sisu jääks samaks. Kui sisu teiseneb, tuleks asendusest hoiduda: toimus nõupidamine ei ole sama mis peeti nõu, korraldati kohtumine ei ole sama mis kohtuti, juhib ja korraldab kinnisvara ostu ja müüki ei ole sama mis ostab ja müüb kinnisvara.

Asjakohane on meenutada Ellen Uuspõllu sõnu: „Algajale käsikirjaparandajale võib hoiatus nominaalstiili eest jääda meelde lihtsalt mine-tuletiste üldise tõrjumisena ja siis püütakse neist tekstis täielikult lahti saada. On siiski vaja tunda ja osata hinnata mine-tuletise mitmesuguseid funktsioone lauses.“

Kirjandus

 • Eesti keele süntaks. Eesti keele varamu III. Toimetanud Mati Erelt ja Helle Metslang. Tartu Ülikooli kirjastus, 2017.
 • Krista Kerge, Nominalisatsioon ja nominaalstiil. – Oma Keel 2005, nr 2, lk 37–41.
 • Sirje Mäearu, Nominaalstiil õigusaktides. – Õiguskeel 1996, nr 5, lk 9–14.
 • Maire Raadik, Panganduskeel. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2005.
 • Ellen Uuspõld, Õpetusi ja harjutusi algajale keeletoimetajale. Tartu Ülikooli eesti keele õppetool. Tartu, 2002.

Koostanud Maire Raadik

Anna tagasisidet