Korea-ladina tähetabelid

Lõuna-Korea 2000. a süsteem ja McCune’i-Reischaueri 1939. a süsteem (= Põhja-Korea süsteem).

Komi-eesti tähetabel

Keeletoimkonna 2021. a heaks kiidetud tähetabel (sürjakomi, permikomi).

Mari-eesti tähetabel

Keeletoimkonna 2021. a heaks kiidetud tähetabel (niidumari, mäemari).

Kreeka-ladina tähetabelid

Traditsiooniline vanakreeka-ladina tähetabel ja 1987. a ÜRO heaks kiidetud uuskreeka-ladina tähetabel.

Ukraina-eesti tähetabel

Õigekeelsuskomisjoni 1975. a kinnitatud tabel koos hilisemate parandustega (1998, 2009, 2022).

Vene-eesti tähetabel

Eesti Kirjanduse Seltsi keeletoimkonna 1926. a kinnitatud tabel koos hilisemate parandustega.

Ümberkirjutus

Transkriptsioon, transliteratsioon; soovitused keelte kaupa.