Sisukord

Heaks kiitnud vabariiklik õigekeelsuskomisjon 1975. a Mart Remmeli ja Henn Saari koostatud transkriptsioonijuhiste alusel.

Tähetabel

TähedVastedNäited
Ա ա= aԱրաքս = Arakhs, Արամ = Aram
Բ բ= bԲագրատունի = Bagratuni, Հակոբ = Hakob
Գ գ= gԳրիգորյան = Grigorjan, Գառնիկ = Garnik
Դ դ= dԴավիթաշեն = Davithašen, Դադալյան = Dadaljan
Ե ե= e (üldjuhul)Բերդաշեն = Berdašen
= je (sõna algul ja täishääliku järel)Երևան = Jerevan, Եղեգիս = Jeghegis
Զ զ= zԶարզանդ = Zarzand, Զոհասար = Zohasar
Է է= eԷջմիածին = Edžmiatsin, Էլոյան = Elojan
Ը ը= õ1Ընչաձորի = Õntšhadzori, Ընձակ = Õndzak
Թ թ= thԹումանյան = Thumanjan, Իգնաթյան = Ignathjan
Ժ ժ= žԺարժյան = Žaržjan, Ժիրայր = Žirajr
Ի ի= iԻսահակյան = Isahakjan, Իրինդ = Irind
Լ լ= lԼևոնյան = Levonjan, Սալբի = Salbi
Խ խ= h (üldjuhul)Խանզադյան = Hanzadjan, Խաթունարխ = Hathunarh
= hh (täishäälikute vahel ja sõna lõpul täishääliku järel)Լաստիխութ = Lastihhuth, Մումուխ = Mumuhh
Ծ ծ= tsԾատուրյան = Tsaturjan, Ծիծերնակաբերդ = Tsitsernakaberd
Կ կ= kԿարապետյան = Karapetjan, Կոճկեղ = Kotškegh
Հ հ= hՀրազդան = Hrazdan, Գոհար = Gohar, Հովհաննես = Hovhannes
Ձ ձ= dzՁկնագետ = Dzknaget, Համբարձումյան = Hambardzumjan
Ղ ղ= gh2Ղափան = Ghaphan, Ագաթանգեղոս = Agathangeghos
Ճ ճ= Ճանճապանյան = Tšantšapanjan, Պերճանուշ = Pertšanuš
Մ մ= mՄախմուրյան = Mahmurjan, Մարիամ = Mariam
Յ յ= jՅարազյան = Jarazjan, Հայկ = Hajk
Ն ն= nՆալբանդյան = Nalbandjan, Նանի = Nani
Շ շ= šՇահումյան = Šahumjan, Շրեշսար = Šrešsar
Ո ո= o (üldjuhul)Թորոսյան = Thorosjan
= vo (sõna algul tavaliselt)Ոսկանյան = Voskanjan
Չ չ= tšhՉանախչյան = Tšhanahtšhjan
Պ պ= pՊետրոսյան = Petrosjan, Պայտապար = Pajtapar
Ջ ջ= Ջահուկ = Džahuk, Ջաջուռ = Džadžur
Ռ ռ= rՌաֆայել = Rafajel, Աճառյան = Atšarjan
Ս ս= sՍպենդիարյան = Spendiarjan, Սասուն = Sasun, Սարգիս = Sargis
Վ վ= vՎարդապետյան = Vardapetjan, Մովսես = Movses
Տ տ= tՏիգրան = Tigran, Տիրատուրյան = Tiraturjan
Ր ր= rՐաֆֆի = Raffi, Արարատ = Ararat
Ց ց= tshՑուլասար = Tshulasar, Քացաղյան = Khatshaghjan
Ու ու= uՈւռուտ = Urut, Ուլունյան = Ulunjan
Փ փ= phՓափախչյան = Phaphahtšhjan, Փխրիկյան = Phhrikjan
Ք ք= khՔոկեյան = Khokejan, Մելիք-Փաշայան = Melikh-Phašajan
Եւ և= ev (üldjuhul)Գևորգ = Gevorg, Թադևոս = Thadevos
= jev (sõna algul ja täishääliku järel)
Օ օ= oՕթյան = Othjan, Օվսաննա = Ovsanna
Ֆ ֆ= fՖանտան = Fantan, Րաֆֆի = Raffi
Armeenia-eesti tähetabel
  1. Hääldub ka konsonandikobarates konsonantide vahel: Phhrikjan [phõhrikjan].
  2. Lihtsustatud hääldus g.

Vt ka

Kirjandus

Anna tagasisidet