Sisukord

Heaks kiitnud vabariiklik õigekeelsuskomisjon 1978. a Artur Laasti koostatud tabeli alusel.

Tähetabel

TähedVastedNäited
А а= aАсылбеков = Asõlbekov, Қалиев = Kalijev
Ә ә= äӘбдірахман = Äbdirahman, Шәміл = Šämil
Б б= bБүркіт = Bürkit, Өмірбеков = Ömirbekov
В в= v(kasahhi nimedes ei esine, v.a nimelõpp -ов(а))
Г г= (g)Төлеген = Tölegen
Ғ ғ= gҒабдуллин = Gabdullin, Жұмағалиев = Žumagalijev
Д д= dДүйсенбек = Düjsenbek, Молда = Molda
Е е= e (üldjuhul)Мәуленов = Mäulenov, Төлеген = Tölegen
= je (sõna algul ja täishääliku järel)Есләм = Jesläm, Мұқаев = Mukajev
Ё ё= (jo)(kasahhi nimedes ei esine)
Ж ж= žЖаппар = Žappar, Қалижан = Kaližan
З з= zЗікібаев = Zikibajev, Мұзафар = Muzafar
И и= iИбрагим = Ibragim, Қалиев = Kalijev
Й й= jСейтхазин = Sejthazin, Айтов = Ajtov
К к= kЕрмек = Jermek, Бекхожин = Bekhožin
Қ қ= kҚашқынов = Kaškõnov, Қажыбаев = Kažõbajev
Л л= lШәміл = Šämil, Әлімбай = Älimbaj
М м= mМұхамедия = Muhhamedija, Жәмішев = Žämišev
Н н= nНығмет = Nõgmet, Сұлтан = Sultan
Ң ң= ngЖеңіс = Žengis
О о= oМолдағалиев = Moldagalijev
Ө ө= öӨтежан = Ötežan, Төлеген = Tölegen
П п= pНұрпейісов = Nurpejisov
Р р= rРахметолла = Rahmetolla, Сабырхан = Sabõrhan, Бүркіт = Bürkit
С с= sСмаханұлы = Smahhanulõ, Дүйсенбек = Düjsenbek, Исаев = Isajev
Т т= tТұрсынхан = Tursõnhan, Қанатбаев = Kanatbajev
У у= uҒабдуллин = Gabdullin, Әнуарбек = Änuarbek
Ұ ұ= uТұрсынхан = Tursõnhan, Тұманбай = Tumanbaj
Ү ү= üБүркіт = Bürkit
Ф ф= fМұзафар = Muzafar
Х х= h (üldjuhul)Рахметолла = Rahmetolla
= hh (täishäälikute vahel ja sõna lõpul täishääliku järel)Смаханұлы = Smahhanulõ
Һ һ= (h)(kasahhi nimedes ei esine)
Ц ц= (ts)(kasahhi nimedes ei esine)
Ч ч= (tš)(kasahhi nimedes ei esine)
Ш ш= šШона = Šona, Әбіраш = Äbiraš
Щ щ= (štš)Ащыөзек = Aštšõözek
Ъ ъjääb märkimata
Ы ы= õЫсқақов = Õskakov, Ыдырысов = Õdõrõsov
І і= iӘубәкір = Äubäkir, Зікібаев = Zikibajev, Нұрпейісов = Nurpejisov
Ь ьjääb märkimata
Э э= (e)(kasahhi nimedes ei esine)
Ю ю= (ju)Ақсу-Аюлы = Aksu-Ajulõ
Я я= (ja)Баянауыл = Bajanauõl
Kasahhi-eesti tähetabel

Tabeli aluseks on „Nimekirjutusraamatus“ (Tln 1993) ilmunud versioon, ent järjestatud kasahhi tähestiku järgi, sh lisatud tähed, mis algses kasahhi-eesti tähetabelis puuduvad (eesti vasted on siis sulgudes). Algses tabelis puudus ka täht г, mis ometi esines sama tabeli näidetes.

Vt ka

Kirjandus

Anna tagasisidet