Sisukord

Heaks kiitnud Emakeele Seltsi keeletoimkond 2021. aastal.

Tähetabel

TähedVastedNäited
А а= aАловеле = Alovele
Б б= bБаеньбуе = Bajenbuje
В в= vВейсэ = Vejse, Тазвеле = Tazvele
Г г= gГосагыр = Gosagõr
Д д= dДудникова = Dudnikova
Е е= e (üldjuhul)Инелей = Inelej
= je (sõna alguses, samuti täishääliku, й, ъ ja ь järel)Кеченьбие = Ketšenbije
Ё ё= joПокш Эрмезёнка = Pokš Ermezjonka
Ж ж= žВажде = Važde
З з= zИнзара = Inzara
И и= iИгнадвеле = Ignadvele
Й й= jКамайвеле = Kamajvele
К к= kКанаклей = Kanaklej
Л л= lЛамбаське = Lambaske
М м= mМельцыдвеле = Meltsõdvele
Н н= nНород веле = Norod vele, Мурань = Muran
О о= oОд Мурза = Od Murza
П п= pПиче Вирь = Pitše Vir
Р р= rРепакуж = Repakuž
С с= sСайнеле = Sajnele, Васоло Пакся = Vasolo Paksja
Т т= tТеньгушвеле = Tengušvele
У у= uСурлей = Surlej
Ф ф= f(esineb ainult laensõnades)
Х х= h (üldjuhul)(esineb ainult laensõnades)
= hh (täishäälikute vahel ja sõna lõpus täishääliku järel)(esineb ainult laensõnades)
Ц ц= tsЦёлпанова = Tsjolpanova, Кацялай = Katsjalaj
Ч ч= Чаунза = Tšaunza, Пичале = Pitšale
Ш ш= šШокш = Šokš
Щ щ= štšТашто Селища = Tašto Selištša
Ъ ъjääb märkimata(esineb ainult laensõnades)
Ы ы= õТыргак = Tõrgak
Ь ьjääb märkimata (üldjuhul)Колазьвеле = Kolazvele, Коньдуб = Kondub
= j (täishääliku /v.a е, ё, ю, я/ ees)(näited puuduvad)
Э э= eЭрзянь Найман = Erzjan Najman, Капазэле = Kapazele
Ю ю= juДюрькина = Djurkina
Я я= jaИцяло = Itsjalo
Ersa-eesti tähetabel

Otsus on avaldatud Emakeele Seltsi keeletoimkonna lehel.

Kirjandus

Anna tagasisidet