Sisukord

Tatari keel kasutab ametlikult kürillilist kirja, ent 2001. a töötati välja ladinatäheline kirjaviis, mis on praegugi mitteametlikus kasutuses. Ladina tähestikus märgitakse tatari häälikuid täpsemini kui kürillilises kirjas, seetõttu ei ole ladina kirjapilt kürillilisest alati üheselt tuletatav.

Tatari keeles on vokaalharmoonia – ühes sõnatüves on vaid kas tagavokaalid (a, ı, o, u) või eesvokaalid (ä, e, i, ö, ü). Kirillitsas ei ole häälikute märkimine alati järjekindel, mõne tähe hääldus sõltub sellest, kas tegu on ees- või tagavokaalse sõnaga, erandiks laensõnad.

Vastavustabel

TähedVastedNäited
А а= A aАрча = Arça
Ә ә= Ä äӘтәнә = Ätänä
Б б= B bБалтач = Baltaç
В в= W w (üldjuhul)Рус Төви = Rus Töwi, Вәчи = Wäçi
= V v (vene ja rahvusvahelistes sõnades)Владимир = Vladimir
Г г= Ğ ğ (tagavokaalses sõnas)Болгар = Bolğar
= G g (eesvokaalses sõnas)Күгеш = Kügeş
Д д= D dДашка = Daşqa
Е е= E e (üldjuhul)Кече Түнтәр = Keçe Tüntär
= (tagavokaalses sõnas täishääliku /v.a и, ю/, ъ ja ь järel, samuti sõna alguses)Енакай = Yınaqay
= ye (eesvokaalses sõnas täishääliku /v.a и, ю/, ъ ja ь järel, samuti sõna alguses)Бөек Британия = Böyek Britaniä
Ж ж= J jВажашур = Wajaşur
Җ җ= C cӘгерҗе = Ägerce
З з= Z zЗәй = Zäy
И и= İ iИса = İsa, Дим = Dim
Й й= Y yАйкәй = Aykäy
К к= Q q (tagavokaalses sõnas)Азнакай = Aznaqay, Карай = Qaray
= K k (eesvokaalses sõnas)Әлки = Älki
Л л= L lЛамат = Lamat, Чаллы = Çallı
М м= M mМөслим = Möslim
Н н= N nНагур = Nağur
Ң ң= Ñ ñЯңа Сләк = Yaña Släk
О о= O oБортас = Bortas
Ө ө= Ö öБөгелмә = Bögelmä, Өлге = Ölge
П п= P pПалагай = Palağay
Р р= R rРузай = Ruzay
С с= S sСөмсә = Sömsä
Т т= T tТатарстан = Tatarstan
У у= U uБуа = Bua
= w (täishääliku järel)Баулы = Bawlı
Ү ү= Ü üПүнәт = Pünät, Үгенә = Ügenä
= w (täishääliku järel)Мәләүез = Mäläwez, Мәскәү = Mäskäw
Ф ф= F fФирганы = Firğanı
Х х= X xХаҗитархан = Xacitarxan
Һ һ= H hДәһли = Dähli
Ц ц= ts(esineb ainult laensõnades)
Ч ч= Ç çЧоганды = Çoğandı
Ш ш= Ş şШашка = Şaşqa
Щ щ= şç(esineb ainult laensõnades)
Ъ ъjääb märkimataИдел аръягы = İdel aryağı
Ы ы= I ı (üldjuhul)Ымызы = Imızı
= ıy (vene laenudes)сыр = sıyr
– ый= i (г [ğ] ja к [q] järel)Гыйльмиев = Ğilmiev
Ь ь= (peenendusmärgina tagavokaalses sõnas)культура = kul’tura
jääb märkimata (eesvokaalses sõnas üldjuhul)Эльмира = Elmira
= (kõrisulghäälikuna eesvokaalses sõnas)мәсьәлә = mäs’älä
Э э= E eэлек = elek
= (täishääliku järel araabia päritolu sõnades)тәэсир = tä’sir
Ю ю= yu (tagavokaalses sõnas üldjuhul)Югары Ушма = Yuğarı Uşma
= (eesvokaalses sõnas üldjuhul)юкә = yükä
= ü (и järel)биюе = biüe
Я я= ya (tagavokaalses sõnas üldjuhul)Яңгураз = Yañğuraz
= (eesvokaalses sõnas üldjuhul)Яшел Үзән = Yäşel Üzän, Ямән = Yämän
= ä (и järel)Төркия = Törkiä, Русия = Rusiä, кияү = kiäw
Tatari vastavustabel

Märkused

  1. Ees- ja tagavokaale ei eristata kirillitsas järjekindlalt. Tähti е, ю, я loetakse erinevalt, sõltudes sellest, kas on tegu ees- või tagavokaalse sõnaga, vrd өе = öye, баеды = bayıdı, җәя = cäyä, биюе = biüe. Silbieraldusmärk eesvokaalses sõnas on ь, tagavokaalses sõnas ъ; silbi lõpul võib ь viidata silbi eesvokaalsusele, vrd яшь = yäş, юнь = yün.
  2. Kirillitsa г-le ja к-le vastab ladina tähestikus kummalegi kaks tähte, vastavalt ğ ja g ning q ja k. Nende paaride esimesed tähed (ğ, q) märgivad uvulaare ehk kurgunibuhäälikuid, mis esinevad üldiselt tagavokaalses sõnas, paaride teised tähed (g, k) märgivad velaare ehk pehmesuulaehäälikuid, mis esinevad eesvokaalses sõnas. Erandlikku kasutust näidatakse kirillitsas järgmiselt.
    • Kui uvulaar paikneb eesvokaali ees, siis asendatakse see eesvokaal kirjapildis vastava tagavokaaliga, nt кардәш = qärdäş, Мәгариф = Mäğärif, гомер = ğömer. Sõna eesvokaalsust näitab siis muude silpide eesvokaalsus; kui see aga mujalt ei selgu, lisatakse silbilõppu ь, nt гыйрь = ğir: шагыйрь = şağir, сәгать = säğät, гыль = ğel: шөгыль = şöğel, кыйль = qil, гырь = ğer, гать = ğät: канәгать = qänäğät, гыять = ğiät: җәмгыять = сämğiät.
    • Erandlikku silbilõpu velaari märgib ь, nt пакь = pak, erandlikku silbilõpu uvulaari märgib ъ, nt вәгъдә = wäğdä, икътисад = iqtisad, шигърият = şiğriät.

Vt ka

Anna tagasisidet