Tšetšeeni vastavustabel

Ametliku kürillilise kirja ja 1992. a ladina kirja vastavused. Eri tähestike kõrvutav tabel.

Tatari vastavustabel

Ametliku kürillilise kirja ja poolametliku ladina kirja (a-st 2001) vastavused.

Usbeki vastavustabel

Varasema kürillilise kirja ja praeguse ladina kirja (1995. a versiooni) vastavused; varasem usbeki-eesti tähetabel (1978–1995).

Türkmeeni vastavustabel

Varasema kürillilise kirja ja praeguse ladina kirja (1999. a versiooni) vastavused; türkmeeni tähestik 1993; varasem türkmeeni-eesti tähetabel (1978–1999).

Aserbaidžaani vastavustabel

Varasema kürillilise kirja ja praeguse ladina kirja (a-st 1991) vastavused; varasem aserbaidžaani-eesti tähetabel (1978–1991).