Sisukord

Kõrvutatud on järgmisi süsteeme:

Kaashäälikud (2. tulbas on tähtede sõnalõpuvormid, sulgudes muud variandid)

Hbr12345
א' (’)Ø/’
בּbbbbb
בvbbb/ḇv
ג(גּ)gg (ġ)g (gg)gg
ד(דּ)dd (ḋ)d (dd)dd
הhhhhh
וv (w)wvw (v)v
זzzzzz
חh
טttt
יyyjy (j)j
כּךּkkkk
כך ךְkhkk/ḵh
לlllll
מםmmmmm
נןnnnnn
סsssss
ע' (‘)Ø/’
פּpppp
פףfpp/p̱f
צץts (ẕ)şts
קk (q)qqqk
רrrrrr
שׁshšššš
שׂsśśśs
ת(תּ)tt (ṫ)ṯ (ṯṯ)tt
Heebrea kaashäälikud

Täishäälikud jm (א märgib suvalist kaashäälikutähte)

HbrNimetus12345
אַpataẖaaaaa
אֲẖataf pataẖaăăă (a)a
אָkamatsa, oåāâ/ā*2 (a)a/o
אֶsegoleȩeee
אֱẖataf segoleḝĕ?ĕ (e)e
אֵtseree, éeēē (e)e
אֵי(tsere + yod)eeyējê (e)e
אְshvae, –°ᵉ, ĕə/Øe/Ø
אִhirekiiiii
אִי(hirek + yod)iiyīî (i)i
אֳẖataf kamatsoŏŏŏ (o)o
אֹẖolamooòō (o)o
וֹ(vav + ẖolam)oŵōô (o)o
אֻkubutsuuuuu
וּ(vav + dagesh)uūû (u)u
אּdagesh ẖazak(*1)(*1)(*3)(*4)
Heebrea täishäälikud jm

Märkused

  1. Tähe sisse lisatud punkt (dagesh) topeldab kaashäälikut, v.a tabelis eraldi näidatud juhtudel (b, d, g, k, p, t). Latinisatsioonis antakse seda edasi kahe tähega, v.a ühendid sh ja ts. Transliteratsioonis märgib seda alati punkt tähe kohal.
  2. Täpsemalt: אָה = â, אָא = ā’.
  3. Dageš forte‘t arvestatakse (nt wayyiqrā’), dageš lene‘t ei pea arvestama, aga selle puudumist võib tähistada allajoonimisega (nt ‘eḇeḏ). Populaarteadusliku kirjanduse jaoks kehtib sama soovitus.
  4. Dageš lene puudumist arvestatakse b, p ja k puhul (nt éved), dageš forte‘t ei arvestata (nt va-jikrá).

Vt ka

Anna tagasisidet