Tšetšeeni vastavustabel

Ametliku kürillilise kirja ja 1992. a ladina kirja vastavused. Eri tähestike kõrvutav tabel.

Araabia teisendustabel

Araabia latinisatsioonide kõrvutav tabel (ÜRO 1972 ja 2017, ISO, DIN, eestikeelne koraan, prantsuse ja tavakirjutusviis).

Vene teisendustabel

Vene latinisatsioonide kõrvutav tabel (vene-eesti, vene-ladina, Vene passisüsteem ehk ICAO).