Sisukord

27. elama

elama, elada, elan, elasin, elas, elagu, elav, elanud, elatakse, elatud

Tabel 1. Tüvemuutused tüübis 27

astmevahelduse liiktüve lõpumuutusednäiteid
astmevaheldusetalõpumuutusetaavama, t`öötama, mäletama, t`eostama, kogema, l`õhkema, õnnitlema, rivaalitsema, küsima, t`arbima, punuma, l`eiduma, vari`eeruma, rõivastuma

27 ja 28. sulgema

s`ulgema, s`ulgeda, s`ulgen, s`ulgesin, s`ulges, s`ulgegu, s`ulgev, s`ulgenud, s`ulgetakse, s`ulgetud

Tabel 2. Häälikumuutused tüübis 27 ja 28

astmevahelduse liiktüve lõpumuutusednäiteid
astmevaheldusetalõpumuutusetal`õppema, t`ekkima, p`ürgima, k`ustuma, h`ukkuma, pügama, kudema

27 ja 29. laastama

l`aastama, l`aastada, l`aastan, l`aastasin, l`aastas, l`aastagu, l`aastav, l`aastanud, l`aastatakse, l`aastatud

Tabel 3. Häälikumuutused tüübis 27 ja 29

astmevahelduse liiktüve lõpumuutusednäiteid
astmevaheldusetalõpumuutusetas`aastama, `öördama

27 ja 31. rabelema

rabelema, rabeleda, rabelen, rabelesin, rabeles, rabelegu, rabelev, rabelenud, rabeletakse, rabeletud

Tabel 4. Häälikumuutused tüübis 27 ja 31

astmevahelduse liiktüve lõpumuutusednäiteid
astmevaheldusetalõpumuutusetakõnelema

Märkused.

a. 27. tüübi järgi võivad pöörduda mõned 28. tüübi sõnad, nt s`ulgema, kudema (vt tüüp 28, märkus a), ja 29. tüübi sõnad, nt l`aastama (vt 29. tüübi märkus).

b. 27. tüübi järgi on võimalik rööpselt pöörata kõiki 31. tüübi sõnu, nt kõnelema (vt 31. tüübi märkus).

c. tlema- ja sklema-/stlema-lõpulistel tegusõnadel võivad olla telema- ja skelema-/stelema-lõpulised rööpkujud 36. tüübis, nt esitelema, keskustelema (vt tüüp 36, märkus a).

d. Mõnel tsema-lõpulisel tegusõnal võib olla tsma-lõpuline rööpkuju 32. tüübis, nt k`aitsma (vt 32. tüübi märkus).

Anna tagasisidet