Sisukord

27. elama

elama, elada, elan, elasin, elas, elagu, elav, elanud, elatakse, elatud

Tabel 1. Häälikumuutused tüübis 27

astmevahelduslõpumuutusednäiteid
astmevaheldusetalõpumuutusetaavama, t`öötama, mäletama, t`eostama, kogema, l`õhkema, õnnitlema, rivaalitsema, küsima, t`arbima, punuma, l`eiduma, vari`eeruma, rõivastuma

27 ja 28. sulgema

s`ulgema, s`ulgeda, s`ulgen, s`ulgesin, s`ulges, s`ulgegu, s`ulgev, s`ulgenud, s`ulgetakse, s`ulgetud

Tabel 2. Häälikumuutused tüübis 27 ja 28

astmevahelduslõpumuutusednäiteid
astmevaheldusetalõpumuutusetal`õppema, t`ekkima, p`ürgima, k`ustuma, h`ukkuma, pügama, kudema

27 ja 29. laastama

l`aastama, l`aastada, l`aastan, l`aastasin, l`aastas, l`aastagu, l`aastav, l`aastanud, l`aastatakse, l`aastatud

Tabel 3. Häälikumuutused tüübis 27 ja 29

astmevahelduslõpumuutusednäiteid
astmevaheldusetalõpumuutusetas`aastama, `öördama

27 ja 31. rabelema

rabelema, rabeleda, rabelen, rabelesin, rabeles, rabelegu, rabelev, rabelenud, rabeletakse, rabeletud

Tabel 4. Häälikumuutused tüübis 27 ja 31

astmevahelduslõpumuutusednäiteid
astmevaheldusetalõpumuutusetakõnelema

Märkused.

  • a. 27. tüübi järgi võivad pöörduda mõned 28. tüübi sõnad, nt s`ulgema, kudema (vt tüüp 28, märkus a), ja 29. tüübi sõnad, nt l`aastama (vt 29. tüübi märkus).
  • b. 27. tüübi järgi on võimalik rööpselt pöörata kõiki 31. tüübi sõnu, nt kõnelema (vt 31. tüübi märkus).
  • c. tlema- ja sklema-/stlema-lõpulistel tegusõnadel võivad olla telema- ja skelema-/stelema-lõpulised rööpkujud 36. tüübis, nt esitelema, keskustelema (vt tüüp 36, märkus a).
  • d. Mõnel tsema-lõpulisel tegusõnal võib olla tsma-lõpuline rööpkuju 32. tüübis, nt k`aitsma (vt 32. tüübi märkus).

Koostanud Ülle Viks, Maire Raadik

Anna tagasisidet