Sisukord

Laused tuleks vormistada nii, et selle põhiosade vahele ei tekiks kiilu, mis raskendab lugemist. Kui lauseosade vahel on selged seosed, ei pea lugeja lause algusesse tagasi pöörduma.

Näited

AlgneToimetatud
Volikogu istungi kutsub kokku selle esimees või tema asendaja, kelleks on aseesimees või aseesimehe puudumisel volikogu vanim liige, volikogu poolt kehtestatud korras.Volikogu istungi kutsub kokku selle esimees või tema asendaja (aseesimees või volikogu vanim liige).
Samuti seatakse keeld korduskasutuseks ettevalmistamiseks ja ringlussevõtuks liigiti kogutud olmejäätmete, välja arvatud jäätmete, mis tekivad liigiti kogutud jäätmete töötlemisel ning mille puhul on põletamine jäätmehierarhia kohaselt keskkonna jaoks parim lahendus, põletamisele.Samuti keelatakse põletada liigiti kogutud olmejäätmeid, mis on ette valmistatud korduskasutuseks ja ringlussevõtuks. Keeld ei kehti nende jäätmete puhul, mis tekivad liigiti kogutud jäätmete töötlemisel ning mille puhul on põletamine jäätmehierarhia põhjal keskkonna jaoks parim lahendus.
Anna tagasisidet