Loetelu näiteid

Näited selle kohta, kuidas loetelu lugemist hõlbustab.

Kordused

Näited selle kohta, kuidas kordustele tähelepanu pöörata.

Lause killustamine

Näited selle kohta, kuidas lauseosade vahel selgeid seoseid hoida.

Vaikimisi teada info

Näited selle kohta, kuidas vaikimisi teave tekstist välja jätta.

Segane väljendus

Näited selle kohta, kuidas segast väljendust vältida.

Sihtrühm

Näited sihtrühmaga arvestamise kohta.

Infodisain

Sõnumi sisu kujundamine.