Sisukord

Lühidalt

Seadustega puutuvad oma elu jooksul kokku pea kõik inimesed, neist arusaamine peaks olema üks põhiõigusi. Seetõttu on oluline, et seadus oleks selges keeles.

Pikemalt

Seaduses kasutatud terminid, sõnastus ja stiil mõjutavad nii poliitikute sõnavõtte, ministeeriumide koostatud juhiseid, ametnike kirjavastuseid inimestele kui ka ajakirjanike keelt, s.t et need mõjutavad kaudselt meid kõiki. Seadus on riigi alustekst, millele ametnikud ja asjatundjad haldusaktides ja kodanikele saadetud vastustes pidevalt viitavad. Paljudel inimestel aga ei ole õigusalaseid ega valdkondlikke eriteadmisi, mistõttu tuleb erilist tähelepanu pöörata seadusteksti arusaadavusele. 

Juba 2004. aastal soovitati „Haldusmenetluse käsiraamatus“ ametnikul olla erialaterminite lahtiseletaja ja seadusteksti „tõlkija“ tavalisele inimesele arusaadavasse keelde.

Justiitsministeeriumi dokumendis „Õiguspoliitika põhialused aastani 2030“ on öeldud: „Selge, täpne ja võimalikult lihtne õiguskeel on hea õigusloome põhimõtte lahutamatu osa. Selleks, et õigust luues tekiks veendumus, kas loodav tekst on ikka arusaadav, võiks menetluse käigus tekstide arusaadavust nende kasutajate peal testida. […] Selline õigustekst jääb lihtsamalt meelde, vastav teadmine juurdub inimestes sügavamalt ja soodustab seeläbi ka seaduste järgimist – kodanik käitub talle seatud ootustele vastavalt, kui need ootused on selgelt väljendatud, tema jaoks arusaadavad ja täidetavad.“

Anna tagasisidet