Sisukord
 • Kõige olulisem info paiguta algusesse
 • Pane omavahel seotud mõtted lähestikku
 • Anna lugejale selgelt teada, mida ta tegema peab 
 • Enneta lisaküsimusi (näiteks kui ütled „tuleb tõendada“, siis täpsusta, kuidas seda teha)
 • Ühes lauses olgu üks mõte, ühes lõigus üks teema
 • Kirjuta lühikeste lausetega: lauset peaks suutma lugeda ühe hingetõmbega
 • Kasuta lühemaid sõnu ja lõike. Kui mõte on väga tähtis, pane see lause üksi eraldi lõiku
 • Liigenda võimalikult palju: kasuta loetelusid ja alapealkirju
 • Tõsta oluline tekstis esile poolpaksu kirjaga
 • Jälgi teksti ja visuaali kooskõla
 • Eelista eesti omasõnu
 • Kasuta üldkeele sõnavara, kui kasutad termineid, lisa selgitus
 • Jäta välja kantseliitlikud väljendid
 • Kasuta ainult neid sõnu, mis annavad infot, st väldi tühja juttu
 • Väljenda tegevusi tegusõnade abil (vähenda mine-lõpuliste sõnade hulka)
 • Väldi mõttekordusi ja topelteitusi (jaatust on lihtsam mõista)
 • Kasuta ühtset stiili ja sobivat tooni

Selge kirjutamise protsess

 • Mõtteviisi muutus
 • Sihtrühma määratlemine ja sõnumi eesmärk
 • Ülesehitus
 • Sõnastus
 • Kujundus
 • Läbivaatus
 • Avaldamine
Anna tagasisidet