Sisukord

Lühidalt

Sihtrühma tundmine (nt õpilane, vanemaealine, muukeelne, kõrgharidusega) on selge kirjutamise puhul kõige tähtsam. Ainult nii saab luua lugejat kõnetavat sõnumit.

Pikemalt

Igasuguse tarbeteksti puhul peab põhjalikult läbi mõtlema, kes on teksti lugeja. Kommunikatsioonis kasutatakse võtet kujutleda konkreetset inimest ehk persona’t: kui vana ta on, mis rahvusest, milliste vajaduste, võimete ja oskustega, miks ja millises olukorras ta sellist teavet loeb, kuidas ta seda teavet kasutama peaks jms.

Kõige parem on sihtrühma vajadused välja selgitada uuringu abil. Enne tekstide avaldamist tasub sihtrühma esindajatelt tagasisidet küsida. Ainult sel moel saab teada, kas teave täidab oma eesmärki, ja saab ennetada lisaküsimusi.

Ka valdkonna asjatundjal võib olla keeruline väga tiheda sisuga pikka ja kohmakat teksti jälgida ning sellest kõige olulisemat teavet üles leida.

Millele tähelepanu pöörata

  • Kas peale asjatundja loeb teksti ka keegi teine, kes valdkonda nii hästi ei tunne?
  • Milline teave on kõige olulisem ja kuidas seda esile tõsta?
  • Millised küsimused võivad lugedes tekkida?
  • Millises järjekorras teavet esitada, et see oleks lugejale võimalikult mugav ja loogiline?

Alati tuleb oma lugejasse suhtuda lugupidamise ja hoolimisega. Ka hoiatust on võimalik edastada viisakas ja sõbralikus toonis.

Anna tagasisidet